Wiadomości

Echa Sesji Rady Powiatu

Echa Sesji Rady Powiatu

W dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyła się IX sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Miała ona charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. – na sesji obecnych było 15 radnych.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. – protokół został przyjęty 14 głosami „za” przy jednym wstrzymującym.

4.    Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5.    Sprawozdanie z wykonania „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grajewskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2018” w okresie 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2010.

Sylwia Chomicz, z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Grajewie poinformowała, iż ilość odpadów w naszym powiecie wciąż rośnie.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie obrad głos zabrał radny Stanisław Adam Doliwa pytając o sprawę remontu przy ul. Przemysłowej oraz o to, ilu nauczycieli ze szkół nadzorowanych przez Starostwo powiatu grajewskiego straci pracę z nowym rokiem szkolnym. Radny Doliwa poruszył także sprawę szpitala w Grajewie. W związku z tym, iż był obecny na posiedzeniu Sejmiku Wojewódzkiego miał możliwość uczestniczenia w zdawaniu sprawozdania przez białostockiego dyrektora NFZ. Nasz szpital został tam przedstawiony jako przykład patologii. Radny Powiatu Grajewskiego wyszedł z propozycją zaproszenia na sesję dyrektora NFZ, aby przedstawił on swoje zdanie Radzie.

7.    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r. – uchwała podjęta jednogłośnie,

b)    w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032 - uchwała podjęta jednogłośnie.

8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta Powiatu Grajewskiego odpowiedział na zapytania. W kwestii zwolnień nauczycieli nie udzielił jednak konkretnej odpowiedzi, gdyż jak mówił, rynek usług edukacyjnych jest nieprzewidywalny, ciężko jest przewidzieć zachowania gimnazjalistów w związku w wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Wszystko rozstrzygnie się we wrześniu, kiedy będzie już wiadomo ilu uczniów zgłosiło się do jakiej szkoły.

- Fakt, że jesteśmy w sporze sądowym, nie uprawnia dyrektora NFZ do pomówień, które działają na niekorzyść naszego szpitala – mówił Jarosław Augustowski. Pan dyrektor jest nieuczciwy i nieodpowiedzialny w swoich osądach.
W sprawie tej głos zabrał także dyrektor Szpitala Grajewskiego Grzegorz Dembski, który uważa, iż dyrektor Roleder nadużywa swojej władzy.

9.    Wolne wnioski i sprawy różne – radny Cybula zwrócił uwagę na zbyt dużą liczbę znaków drogowych na jednym słupku, co powoduje, iż znaki są na zbyt niskiej wysokości, stanowiąc niejako zagrożenie dla przechodniów.

10.    Zamknięcie sesji.

 

fot. e-Grajewo.pl


Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.