sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 12892 wyświetleń

Echa sesji Rady Powiatu

 16 czerwca 2011 r. o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Strażackiej 6 B w Grajewie odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.

 

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.

5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim.


Jak informuje dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ludzie często nie chcą podejmować pracy, nawet kiedy Urząd Pracy kieruje do nich oferty. Rejestrują się jako osoby bezrobotne, by posiadać ubezpieczenie. Największą grupę ludzi długotrwale pozostających bez pracy w naszym powiecie stanowią ludzie młodzi. Przybywa także bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2010 r.:
    a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
    b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2010 r.,
    c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    d) dyskusja,
    e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego
    za 2010 r.,
    f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiemu.
8. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie udzielenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Miastu Grajewo,
    b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,
    c) w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela
    w Grajewie,
    d)  w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji

 

WNIOSEK Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej
w pasie drogowym drogi krajowej Nr 61 na odcinku Toczyłowo - Tama.
 (czytaj więcej)


fot. e-Grajewo.pl

piątek, 27 maja 2022

Dzień targowy 27.05.22 r.

piątek, 27 maja 2022

"Kleszczowa" mapa

Komentarze (3)

lakonicznie, oj tak ,i na dodatek wymijająco...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.