Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11913 wyświetleń

Echa sesji Rady Gminy Grajewo

28 marca 2012 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6, odbyła się XV sesja Rady Gminy Grajewo.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 lutego 2012 roku.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Grajewo w 2011 roku - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie:
a/ informacja Prokuratora Rejonowego w Grajewie,
b/ informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
c/ informacja Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym przez Gminę Grajewo.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Grajewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.Komentarze (4)

a gdzie w porządku obrad Urzędu Gminy w punkcie odnośnie bezpieczeństwa jest informacja KOMENDANTA STRAZY GMINNEJ GMINY GRAJEWO?/??????

nie ma, a musi być na tej sesji ? dlaczego ?

straż gminna i miejska zajmuje się PORZĄDKIEM PUBLICZNYM, od bezpieczeństwa jest Policja i ABW

jak zwykle zajmują sie żeczami bezsensownymi nic konkretnego żenada podatek rolny w góre prawie o 100% to żle wróży zawsze wysoko się leciało a teraz trzeba będzie nisko spadać.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.