UWAGA

poniedziałek, 23 maja 2022

Wiadomości

  • 7 komentarzy
  • 13628 wyświetleń

Dzień Strażaka w Szczuczynie


Uczestniczenie we mszy
 
    W dniu 3.05.2011 r., o godz. 9.00, w kościele p.w. NMP w Szczuczynie ks. kan. prob. mgr Jerzy Śleszyński w uroczystej atmosferze celebrował ofiarę mszy św. z okazji Święta Narodowego 3 Maja oraz Dnia Strażaka.  W homilii tej uroczystości ks. Lucjan Świderski nawiązał do okresu powstania konstytucji, jej potrzeby narodowej i znaczenia w okresach niewoli. Wyraził też aprobatę do zadań, wyrzeczeń i poświęceń strażaka.
    Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił Sejm Wielki 3 maja 1791 r. Dwa dni później, dzień ten uznano za święto narodowe. Potem, na długi okres święto zawieszono z powodu niewoli kraju, a przywrócenie nastąpiło w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości. Z kolei po II w. św. od 1946 r. komuniści zabraniali świętowania tego dnia aż do roku 1951, kiedy święto zostało zniesione. Od 1990 r. 3 Maja jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce. Również Litwa w 2007 r. uznała ten dzień za święto narodowe. Dzięki Konstytucji 3 Maja Polska potwierdzała, że jej upadek nie był samobójstwem, ale morderstwem popełnionym z uciechą przez trzech rozbójników. Trzeciomajowa nadzieja była wciąż strażnicą honoru państwa i jego narodu.
Po wysłuchanej homilii, rwały się patriotyczne serca do wzniesienia okrzyku za przykładem frazy znanego wiersza: „Wiwat Maj, Trzeci Maj! U Polaków błogi raj!”

Obchody Dnia Strażaka
      Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień św. Floriana. Patronem strażaków jest św. Florian, którego wizerunek najczęściej jest umieszczany na sztandarze.
W Polsce Dzień Strażaka jest świętem narodowym od 2003 roku. W tak doniosłej uroczystości zawsze uczestniczą sztandary. Na Dzień Strażaka w 2011 roku, poczty sztandarowe wystawiła OSP w Szczuczynie i OSP w Niedźwiadnej. Sztandar straży, jako wartość najwyższa każdej jednostki, jest wyprowadzany i wprowadzany do remizy z szacunkiem i zgodnie z ceremoniałem, co mogliśmy obserwować na żywo.
Po zgrupowaniu druhów i gości oraz uformowaniu szyku przed strażnicą OSP na ul. Strażackiej 2, od godz. 08:40 nastąpił przemarsz do kościoła.
   Po mszy świętej orkiestra z dowódcą uroczystości dh. Tadeuszem Dembińskim oraz poczet flagowy, poczet sztandarowy, druhowie, zaproszeni goście i widzowie przemaszerowali do Parku Miejskiego przy Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie.
Tu padały różne komendy wnoszące dreszczyk emocji wśród zebranych. Dowódca uroczystości dh. Tadeusz Dembiński złożył meldunek gotowości do rozpoczęcia uroczystości Dnia Strażaka dla Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szczuczynie.
Po meldunku, przywitaniu pododdziałów w asyście trzech druhów i dźwiękach Hymnu Z OSP RP, strażak flagowy wciągnął flagę na maszt.
   Po powitaniu gości nastąpiło symboliczne przekazanie obowiązków przez długoletniego Dowódcę Pocztu Sztandarowego dh. Jana Tokarskiego.
Ta ujmująca chwila była jednoczesnym odejściem, ze względu na wiek, od aktywnego uczestnictwa w strażackich zmaganiach, zasłużonego strażaka dh. Jana Tokarskiego, który w tej trudnej i niebezpiecznej służbie przetrwał aż 65 lat.

Wręczenie odznaczeń
     W dalszym etapie uroczystości dokonano wręczenia odznaczeń, medali, wyróżnień oraz dyplomów pamiątkowych.
    Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. podlaskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Złotą Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” zostali odznaczeni druhowie: Lucjan Danowski, Teofil Dembiński i Jan Tokarski.
    Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Z OSP RP w Grajewie Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie: Jarosław Skrodzki, Tomasz Paszkowski, Tomasz Karwowski i Adrian Karwowski.
    Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Z OSP RP w Szczuczynie odznaką srebrną „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczono dh. Elizę Nieradko.
Odznaką brązową „Młodzieżowa Drużyna Pożarnictwa” zostały odznaczone druhny: Paulina Modzelewska, Julia Śleszyńska, Patrycja Sokołek, Anna Chmielewska i Magdalena Nerkowska.

    Odznaczenia dla zasłużonych druhów wręczyli: Komendant PSP w Grajewie Andrzej Sobolewski, Prezes Powiatowego Związku PSP w Grajewie Jarosław Augustowski – Starosta Powiatu Grajewskiego, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Z OSP w Szczuczynie M. Rainko oraz Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna.

Przemówienia
    W przemówieniach okolicznościowych głos zabrali: Andrzej Sobolewski, Artur Kuczyński i Jarosław Augustowski.
    W słowach pełnej godności i troski o strażaka dh. Andrzej Sobolewski powiedział: „Życzę wszystkim zdrowia Wam i rodzinom (…). Niech ta trudna służba będzie zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim waszym działaniom niech towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość”.
    W głosie i słowach Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego wyczuwano głęboką troskę, świadomość patriotyzmu w połączeniu Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka i nadludzkie poświęcenie, które przez lata wspomaga, buduje autorytet strażaka i wolność Ojczyzny. Między innymi A. Kuczyński powiedział: ”Nie ma zawodu, stanowiska, obowiązku bardziej zaszczytnego jak możliwość bycia strażakiem. Nie o zaszyty tu jednak chodzi, gdy nocą, kiedy całe miasto smacznie śpi, a on zrywa się na ryk syreny i jest gotów do akcji. Nie wie jeszcze, z jakim wyzwaniem przyjdzie mu się zmierzyć. Nie wie, czy powróci cały do rodziny. On jest gotów i to jest właśnie ta przepiękna chwila. (…) Dzisiejsza uroczystość jest okazją do powiedzenia głośno, choć jedno znaczące słowo – dziękuję! Dziękuję w imieniu setek uratowanych, w imieniu spokojnie śpiących po nocach tylko dlatego, że OSP w Szczuczynie, Niedźwiadnej, Niećkowie, Bęćkowie i Danowie wciąż czuwa”.
  Starosta Powiatu Grajewskiego Jarosław Augustowski w słowach swojego wystąpienia zauważył, że: „ Dzisiejszy dzień nie tylko jest do wzruszeń i gratulacji, ale i dniem wyjątkowo chłodnym, więc mając to na uwadze trzeba dbać o bezpieczeństwo i zdrowie, bo to jest najważniejszą rzeczą, aby zdrowia szybko nie stracić. Dlatego mówię krótko. W Imieniu własnym oraz Andrzeja Sobolewskiego wyrażę słowa motywacyjne do dh. Jana Tokarskiego. Działa On w straży 65 lat, dlatego należą się szczególne słowa uznania za jednocześnie wieloletnie dowodzenie pocztowi sztandarowemu. Tak naprawdę, moja refleksja osobista jest taka, że ja się na tych problemach wychowałem. Ci, którzy są starsi wiekiem pamiętają. Druhu Janie proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania, które przekazuję z ogromną wdzięcznością za wszystkie lata, w których Pan służył dla powiatu grajewskiego, dotyczących walk z pożarami i innymi zagrożeniami oraz za to, że reprezentuje druh jednostkę szczuczyńską podczas różnorodnych świąt i innych uroczystości jako dowódca pocztu sztandarowego. Jeszcze raz dziękujemy, życzymy nieustającego zdrowia, satysfakcji i dalszego społecznego uznania na długie lata życia.”

  Druh Jan Tokarski podziękował za długoletnią współpracę i zrozumienie służby i odpowiedzialności strażaka ochotnika za spokojny sen mieszkańców.

    Asertywni piewcy mądrego słowa, rozgrzeli publiczność wartością ich znaczeń i związków frazeologicznych w merytorycznych zwrotach. Nie było to zaskoczeniem, ponieważ sprawcami tych miłych ekspresji, a po nich doznanie wrażeń są, jak zwykle, Jarosław Augustowski - starosta, nauczyciel i Artur Kuczyński – burmistrz, nauczyciel.


Zakończenie
    Ostatnią częścią obchodu Dnia Strażaka w Szczuczynie była defilada pododdziału z pocztami sztandarowymi w akompaniamencie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie pod batutą druha Adama Nieradko. W defiladowym marszu wszyscy dotarli do Strażnicy OSP przy ul. Strażackiej 2. Tu, po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości Dnia Strażaka, sztandary z należną im godnością wprowadzono do remizy OSP.

    Jak zwykle, prawie doskonałym organizatorem podobnych uroczystości, okazał się ogn. Robert Łepkowski prezes OSP w Szczuczynie, któremu śmiało powierzać można takie obowiązki ze względu na zmysł organizacyjny i kreatywność.
    Ogromnie miłe i zaskakujące wciąż postępy ma nasza Orkiestra Dęta w Szczuczynie, która od wieków, wpisana w okrąg działania OSP leży w jej cieniu jako mało spostrzegana. Czy jest, na tyle co trzeba doceniana i uważana za tą, która tworzy kulturę muzyczną miasta i wychowuje pokolenia. Jest w niej młodziutki muzyk, którego urok osobisty i utrzymanie się w rytmach muzycznych zespołu, powoduje jeżenie się włosa nawet na łysej głowie. Za te osiągnięcia, po ich dostrzeżeniu, należy złożyć hołd całej orkiestrze i jej tak świetnie prezentującemu się, równie młodemu kapelmistrzowi Adamowi Nieradko.
   Jedynie pogoda tego dnia nie zasłużyła na pochwałę. Złorzeczyła na nią młodzież obiecując wykorzystanie jej nadmiernie w okresie wakacyjnym. Dobrze zorganizowany obchód Dnia Strażaka w Szczuczynie odbywał się przy temperaturze powietrza 8 stopni. Mroźnym rankiem śnieg pokrył delikatnym, czyściutkim puchem zielone łąki, drzewa, kwiaty śliw i pierwiosnków.
Zimno spowodowało bardzo niską frekwencję społeczności lokalnej, przez co uroczystość była mniej atrakcyjna widowiskowo, a przewidywane występy zespołów: „Madriff”, „Psotki”, „911” i „Maraquja” z Katowic oraz zapowiedziana zabawa do 24 w rytmach zespołu „Avanti” z Białegostoku - zostały odwołane.

Niech strażacki trud niesie się „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”!
 
 
GALERIA ZDJĘĆ

 Tekst i foto: Stanisław OrłowskiKomentarze (7)

o świetności orkiesrty szczuczyńskiej można było mówić za rządów Ś.P Józefa Moskala, który mobilizował do krzewienia kultury muzycznej naszego miasteczka, a teraz to tylko pozostałości świetności straży.

Zenel gościu malinowy, widzę, że mało wiesz dlatego najlepiej byłoby, gdybyś swoje złote myśli zachował dla siebie :)

O szkoda że mnie tam nie było , w następnym roku to nadrobię :D

I ja żałuję, że nie jestem na tej pięknej fotce z wami

ha zenel .. straż sie dopiero odradza..Pan Stanisław to pieknie sfotografował i opisał :) w jej szeregi wstępuje co raz więcej młodych.. z roku na rok ! i co ty mozesz o tym wiedziec... coś sie kończy coś sie zaczyna Pan Józef nie żyje i zostawmy go w swiętym spokoju.. wazne ze jest ktos kto chcial zastąpic jego miejce i to tez moglibysmy uszanowac ;/

Oj Ty Zenel jesteś tendencyjny... Orkiestra nie dość, że świetnie, przepięknie gra, to równie pięknie się prezentuje. Gratujacje Panie Adamie i wielki sazcunek dla Pana.

P. Stanisław ma naprawdę niezwykły dar obserwacji. Czekamy na relacje z dróg na Pawełkach. Podpowiadam do pomiaru kolein i dziur proszę nie tylko linijkę zabrać ze sobą.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.