Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 13350 wyświetleń

Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej  w imieniu zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Ogólnym w Grajewie składam wszystkim koleżankom Pielęgniarkom i Położnym oraz kolegom Pielęgniarzom najserdeczniejsze życzenia; życzę zdrowia, optymizmu, uznania u pacjentów i przełożonych, pomyślności w życiu osobistym
 i zawodowym.
       Zawody pielęgniarki i położnej wymagają od osób je uprawiających szczególnych predyspozycji. Wg. H. Paszko tylko wyjątkowe osoby o szczególnym charakterze i ogromnej miłości do człowieka mogą je wykonywać.
       Każdego roku w tych dniach powtarzane są słowa o etosie zawodu, powołaniu i potrzebach społeczeństwa, które liczy na nasza trudną, wymagającą ogromnej wrażliwości  i cierpliwości pracę. W naszym kraju wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej nadal wykazuje wiele niedogodności dla osób je wykonujących. Powodem tego jest zarówno szybki wzrost koniecznej do opanowania wiedzy i umiejętności technicznych, ciężka praca, również fizyczna, praca nocna i w dni wolne, duża odpowiedzialność i narażenie na stres - tak wysokie są wymagania i obciążenia w tym zawodzie - przy relatywnie niskich zarobkach w porównaniu z innymi zawodami wymagającymi podobnego poziomu wykształcenia i umiejętności. Nastąpiło obniżenie się pozycji społecznej tych zawodów – gdyż wyznacznikiem pozycji zawodu są nie tylko kompetencje i przypisany zakres zadań, ale również status materialny tej grupy zawodowej rozumiany jako ekwiwalent za wkładaną pracę.

Ze względu na to w Polsce występuje niepokojące zjawisko rezygnacji pielęgniarek i położnych z uprawiania tego zawodu, średnia wieku tego personelu czynnego zawodowo to około 50 lat. Nie ma wystarczającej odbudowy kadry, młode osoby niechętnie podejmują pracę w tych zawodach; natomiast te, które kształcą się w tym kierunku, najczęściej wyjeżdżają za granicę, gdzie czeka na nie praca o wiele bardziej płatna i lepiej zorganizowana. Tam pielęgniarka  ma szacunek i wysoki prestiż społeczny, jest partnerem lekarza, ekspertem, konsultantem, nauczycielem, zakres jej interwencji dotyczy promocji, prewencji, dworactwa, udzielania wsparcia, diagnostyki i leczenia. W Polsce pielęgniarka również wykonuje w/w zadania, jest do nich coraz lepiej przygotowana, podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, to jej rola zawodowa jest wciąż niedoceniana. Bardzo wolno budowana jest samodzielność zawodowa i zbyt niski jest wzrost wynagrodzeń.
Z drugiej strony nasze społeczeństwo się starzeje, dotykają go choroby cywilizacyjne i wzrasta zapotrzebowanie na opiekę. Dlatego też koniecznością staje się promowanie tych zawodów, zachęcanie do podejmowania pracy w tych zawodach m.in. poprzez zmianę organizacji pracy oraz zwiększenie uposażenia adekwatnie do wymagań wykonywanej pracy, ponoszonej odpowiedzialności i występujących obciążeń.
     
W 2009 r. 12 maja obchodzony będzie pod hasłem: „Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej”.
· Pielęgniarki na całym świecie były i są zaangażowane w nowatorskie działania na rzecz poprawy opieki nad pacjentem i potrzeby zredukowania kosztów opieki.
· Wiele podjętych inicjatyw miało znaczący wpływ na poprawę zdrowia pacjentów, społeczeństw i organizację systemów ochrony zdrowia.
· Podjęcie działań mających na celu upublicznienie wprowadzanych innowacji bardzo często przyczynia się do wdrożenia ich do szeroko rozumianej praktyki pielęgniarskiej.
Polskie pielęgniarki, te z naszego otoczenia również,  są otwarte na zmiany, zależy nam na podnoszeniu jakości w świadczonych usługach medycznych, systematycznie się do tego zadania przygotowujemy i odważnie je podejmujemy. Angażujemy się również społecznie, m. in. systematycznie bierzemy udział w akcjach Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego.
 
Z wyrazami  podziękowania, szacunku i uznania, z wiarą i nadzieją na lepsze jutro.
                                                                                                             Przewodnicząca J. Dembińska

Komentarze (4)

pozdrawiam pnią iwonke !!!!!!!!!

Pozdrowienia dla pań pielęgniarek.
Całuski dla Joanny R
Mieszkanki Szczuczyna

a ja pozdrawiam wszystkie Panie Pielęgniarki i życzę wytrwałości w ich trudnej pracy

Ja również pragnę pozdrowić i życzyć wszystkiego co najlepsze paniom pielęgniarkom byłym i obecnie pracującym w Stacji Dializ w Grajewie. Janek.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.