wtorek, 28 czerwca 2022

Wiadomości

Drodzy rodzice!

POLICJA
RADZI! INFORMUJE! OSTRZEGA!
Drodzy rodzice!

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego - Wasze dzieci codziennie, niejednokrotnie same, wychodzić będą z domu: na zajęcia szkolne, pozalekcyjne,  a także na spotkania  z rówieśnikami.
Pamiętajcie, że pozbawione w tym czasie opieki osób dorosłych – mogą być narażone na wiele niebezpieczeństw!
   
W związku z ich ograniczeniem:

Ţ    Zadbajcie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej, elektrycznej i wodnej oraz urządzeń, które są do nich podłączone!
Ţ    Zapewnijcie dziecku miejsce, w którym mogłoby się bawić grzecznie swoimi zabawkami!
Ţ    Schowajcie wszystkie lekarstwa!
Ţ    Telefonujcie często do dziecka!
Ţ    Poproście sąsiadów, aby zwracali uwagę na obcych, kręcących się w pobliżu waszego mieszkania!
Ţ    Ustalcie z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły i powrotu z niej, a także sposoby kontaktowania się w nagłych wypadkach!
Ţ    Sprawdźcie jak radzi sobie z samodzielnym otwieraniem i zamykaniem mieszkania!
Ţ    Wskażcie mu odpowiednie miejsca przechowywania kluczy!  (nie może ich nosić na szyi!)
Ţ    Wybierzcie dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły i zastrzeżcie aby z niej nie zbaczało!
Ţ    Nie pozwalajcie mu nosić do szkoły większych kwot pieniędzy i wartościowych przedmiotów!
Ţ    Nauczcie swoje dziecko właściwego zachowania w stosunku do osób obcych! Uczulcie je, aby nigdy nie korzystało z oferowanej przejażdżki z nieznajomym, nie brało od niego słodyczy i prezentów!
Ţ    Uświadomcie je, że w sytuacji zagrożenia powinno głośno krzyczeć! (nie powinno się tego wstydzić)!
Ţ    Wyposażcie dziecko w numery telefonów do służb ratowniczych, a także do swojego miejsca pracy!
Ţ    Wytłumaczcie dziecku jak powinno zachować się w kontaktach z agresywnie zachowującymi się zwierzętami!
Ţ    Zawsze, bez wahania reagujcie na sytuacje, kiedy Waszemu dziecku stało  się coś złego, np. kiedy je zastraszono, okradziono  lub pobito (powiadomcie dyrekcję szkoły i Policję)!
Ţ    Wspólne wycieczki i spacery wykorzystajcie do nauki podstawowych zasad przepisów ruchu drogowego! 

PAMIĘTAJCIE!!!

Zadbajcie o to, by Wasze dzieci w drodze do szkoły czuły się pewnie i bezpiecznie! Postarajcie się czynnie uczestniczyć w ich życiu, rozmawiajcie  o nurtujących je problemach, a także uczcie rozwagi przezorności, będąc zawsze wzorem do naśladowania!!!

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.