Wiadomości

 • 1 komentarzy
 • 4415 wyświetleń

Dotacje z KPO na rozwój firmy

Kto może składać wniosek o dotację?


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z całej Polski prowadzące działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura w ramach następujących kodów PKD: 

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej). 

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację można przeznaczyć na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, w szczególności na:

 •     budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i bazy usługowej;
 •     zakup środków trwałych;
 •     inwestycje w OZE, zmniejszenie odpadów i zużycia energii (tzw. „zielona” transformacja);
 •     zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (oprogramowanie, automatyzacja);
 •     szkolenia dla pracowników.


Najważniejsze wymogi konkursu:

 • odnotowanie spadku obrotów w wysokości co najmniej 20% w roku 2021 lub 2020, liczonych rok do roku (w 2021 r. względem 2020 roku lub w 2020 r. względem 2019 r.
 • realizacja inwestycji nie dłużej niż w ciągu 12 miesięcy (max do 31.01.2026 r.) 


Wysokość i forma dotacji:

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

 •     Wysokość dofinansowania: do 90% kosztów netto (podatek VAT nie podlega dofinansowaniu).
 •     Maksymalna wartość netto inwestycji: 600 tys. PLN.
 •     Maksymalna wartość dotacji: 540 tys. PLN. 
   

Dodatkowe preferencje:

Wprowadzenie nowych usług/ dywersyfikacja działalności;
Posiadanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, jeżeli są wymagane (np. przy planowanej budowie, rozbudowie, przebudowie);
Okres realizacji krótszy niż 12 miesięcy. 


Kiedy będzie można złożyć wniosek?

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w okresie marzec/ kwiecień 2024 r. 


Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się!

 

piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

piątek, 19 kwietnia 2024

Zablokowana droga S61 Guty-Szczuczyn

Komentarze (1)

Witam, bardzo polecam usługi Pani Eweliny, pomogła mi uzyskać dofinansowanie na firmę, praktycznie nic mnie nie interesowało od dostarczenia dokumentów do podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim. Polecam!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.