poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12174 wyświetleń

Deficytowa "komunalka"

Miasto Grajewo zajmuje powierzchnię 1.892,8 ha z czego 276,0926 ha to nieruchomości, które stanowią własność miasta Grajewo jako jednostki samorządowej. Jest właścicielem 967 mieszkań komunalnych, nieruchomości gruntowych, które są w wieczystym użytkowaniu oraz wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje lokale użytkowe.

Poniżej przedstawiamy planowane dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym na 2007 rok.

Planowane dochody:

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

1 000 000,00 zł

Wpływy za wieczyste użytkowanie

115 000,00 zł

Dochody z dzierżawy i najmu

201 480,00 zł

Wpływy z opłaty targowej

132 600,00 zł

Inne wpływy dot. mienia komunalnego

7 000,00 zł

Ogółem

1 456 080,00 zł

Wydatki:

Drogi publiczne gminne-wydatki bieżące

496 000,00 zł

Oczyszczanie miasta, gospodarka ściekami i odpadami

1 072 700,00 zł

Zieleń w mieście

269 000,00 zł

Oświetlenie ulic

568 000,00 zł

Cmentarz komunalny, zbiornica zwierząt padłych, wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie targowicy

316 114,00 zł

Inwestycje

1 820 000,00 zł

Dotacje dla zakładu budżetowego ZADM, ZWIK

490 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami i pozostała działalność

651 500,00 zł

Ogółem

5 683 314,00 zł

Źródło: Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym na 2007r.

e-Grajewo.pl

poniedziałek, 26 lutego 2024

Most nad Narwią przybliży nas do Warszawy

poniedziałek, 26 lutego 2024

Przechwycili blisko 19 ton nielegalnego tytoniu

Komentarze (1)

jak mozna więcej wydawac niz się ma???????????
cos z tym planowaniem do kitu,

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.