czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 20 komentarzy
  • 12419 wyświetleń

Cebeliński o Sesji Rady Miasta

24 października czasie obrad Rady Miasta zostało poruszonych kilka istotnych kwestii, których pominięcie nie odda kilku godzin pracy Radnych. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.:
 Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych;
 Wybór  ławników na kadencję 2010 – 2015;
 Podjęcie uchwał w sprawach:
o Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu;
o Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu przez miasto Grajewo;
o Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017;
o Zmian w budżecie miasta na 2011r.;
o Uwzględnienia w budżecie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału miasta Grajewo w projekcie: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”;
o Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie;
o Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe zadania inwestycyjne na terenie miasta w ramach pomocy de minimis;
o Przyjęcie sprawozdania z pracy Straży Miejskiej.
Przedstawione zapisy mają charakter skrócony, pełną treść można odczytać na portalu miejskim Grajewo.pl w zakładce BIP.
Plenarne obrady Rady Miasta mają swój kluczowy moment, za który uznać trzeba: Zapytania i interpelacje radnych.

W czasie 14 Sesji RM zadałem następujące pytania:
o Jak wygląda sprawozdanie finansowe z Gali Boku, o które prosiłem na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych RM Grajewo?
o Kiedy Burmistrz miasta przedstawi kopię/oryginał zdjęcia (…)?
o W jaki sposób miasto reaguje na pojawiający się regres w sprzedaży działek (nieruchomości), których sprzedaż została ujęta w tegorocznym budżecie? Jak wygląda przygotowana oferta inwestycyjna, którą miasto skierowało do inwestorów? Proszę o przykład oferty.
Radni postawili także pytania dotyczące: uzasadnienia braku nagrody Burmistrza dla dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie.

Subiektywnie po Sesji:

Wbrew przebogatej symfonii na cześć gali i zapewnień niektórych mediów o zysku z przedsięwzięcia, otrzymałem dokument tytułowany: Zestawienie przychodów i kosztów Grajewskiego wieczoru boksu i MMA” – nie mogę nazwać tegoż dokumentu mianem sprawozdania finansowego, w żadnym zakresie takiej formy się nie dopatrzyłem. Za zaskakujące uznaję wpłatę  darowizny ze strony: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Grajewie (7000,00zł) i  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Grajewie (7000,00zł) – co stanowi 31,9% przychodów.

Zestawienie nie zawierało pełnych informacji: brak danych po stronie kosztów Miejskiego Domu Kultury, brak danych po stronie kosztów Urzędu Miasta w Grajewie. Strata na gali: 13.424,64. Łączny koszt:  57.214,91.
Byłem i jestem przeciwny tej formie wydatkowania środków, zwłaszcza wobec tak dużej skali potrzeb społecznych w mieście. Jeżeli angażuje się w przedsięwzięcie środki sponsorów, to zyskuje to moją aprobatę. Jeżeli angażuje się środki publiczne to rachunek ów jest nieuzasadniony (swoją drogą zastanawiam się ilu młodym osobom można by, sfinansować pracę subsydiowaną z tej kwoty, czy w PUK i PEC jest już tak dobrze, że można dedykować środki na walki w ringu?(przykre).

Zdjęcia od  Burmistrza nie otrzymałem, sądzę że nie otrzymam. Traktuję to, jako kolejną „wrzutkę” i raczej nie coś godnego zainteresowania. Nie podam szczegółów treści zdjęcia, bowiem w subiektywny sposób naruszyłbym dobre imię osoby publicznej. (tu wykażę więcej taktu niż Pan Burmistrz)

Miasto Grajewo, nie potrafi przygotować oferty inwestycyjnej, którą można uznać za interesującą z punktu widzenia potencjalnego inwestora działającego w dobie kryzysu. Zamiast tego wysyłamy w świat „KOMUNIKAT”, który jest wyłącznie „suchym” zapisem danych. Oferta inwestycyjna skierowana do deweloperów i podmiotów zainteresowanych zakupem działek w naszym mieście musi spełniać zupełnie inne standardy. W obecnej komunikacji z rynkiem radzimy sobie słabo.  Dokument, który został mi zademonstrowany nie stanowił oferty inwestycyjnej , w takim zakresie jakim przygotowują to miasta w najbliższym sąsiedztwie.

Głosowałem przeciw uchwale radnych z klubu PO; uchwała w wersji finalnej nie zawiera klauzul ochronnych przed zwolnieniem z podatku farm wiatrakowych, nie zwiera jakiejkolwiek próby połączenia zwolnienia podatkowego w korespondencji z zatrudnieniem pracowników (jednostronnie wzmacnia tylko przedsiębiorcę).
Budżet miasta wchodzi w trudny okres, przed nami najprawdopodobniej decyzja o zaciągnięciu kolejnego kredytu, katalog wydatków komunalnych w mieście jest pęczniejący, infrastruktura drogowa wymaga wielomilionowych nakładów, a odcinanie każdej złotówki z budżetu może okazać się ryzykowne. 

Do słów (zamieszczonych na blogu) Radnego Adam Jankowskiego: proszę zapoznać się z protokołem Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny; sygnatura akt: I Ns 87/10 – zanim Pan wpisze słowa: przegrał sprawę ( tu wykazał się Pan brakiem rzetelności i uczciwości).

Wystąpienie Komendanta Policji w Grajewie uważam za mało eleganckie. Sposób odniesienia się do obecnej na sali Radnej pozostawię bez komentarza.

Tomasz Cebeliński
Radny Miasta Grajewo

czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (20)

brawo, wreszcie ktoś powiedział NIE..pozdrawiam Panie Tomku

dlaczego to pan radny Cebeliński dopiero się obudził jak swoje sprawozdanie napisał pan Jankowski gdzie był przez poprzednie lata teraz to można wytykać co napisał a czego nie

a może tak jeszcze NIE dla diet ?

Panie Cebeliński- odnośnie uchwały P.O. w sprawie zwonień od podatku od nieruchomości dla podmiotów inwestujących w własne Przedsiębiorstwo, na które Pan głosował na "nie". Otóż wyjaśniam co następuje.
Doskonale Pan wie że sprawa zwolnień podatku od ferm wiatrowych była dokładnie omawiana przez Radnych i służby prawnicze, i wyjaśniono nam że jeżeli zapiszemy w uchwale iż : " od zwolnień z podatku od nieruchomości wyklucza się fermy wiatrowe" to zarówno UOKiK oraz Wojewoda prawdopodobnie odrzuci naszą propozycję uznając ją jako bezzasadną, i będziemy musieli przez następne kilka miesięcy pracować nad nową prawidłową Uchwałą. Pracowano nad nią przez 7 miesięcy, w związku z tym , czy Pan świadomie chciał ją wcielić w życie za następne X-miesięcy. Czy taki cel miał Pana sprzeciw ???? (niby oficjalnie się zgadzam- a naprawdę jestem na nie???).Jak Pan Panie Cebeliński takie działanie nazwie. Czy to jest troska o nowe inwestycje w Grajewie, czy też ma Pan jakiś inny ukryty cel????

Prosto z mostu, bez ogródek. Zawsze Pana podziwiałam. Ma Pan odwagę.

Zarówno PEC jak i PUK przeznaczyli by te środki zamiast na walkę w ringu zatrudnili by przynajmniej kogoś do pracy byłby z tego pożytek większy - jednym słowem były to pieniądze zmarnowane .

Panie Tomku maksyma "Dajcie ludziom igrzyska" jest wciąż aktualna. Nigdy bym się nie spodziewał takiej organizacji zawodów sportowych na terenie Grajewa.
Nie zawsze ma się rację.

Gdyby Burmistrz był z Pis-u to byłoby wszystko ok, nawet, gdyby było 50 tys. straty, znamy to, to już przerabialiśmy .

Pan Cebeliński sie obudził po kilku latach w Radzie a gdzie był za czasów poprzedniego burmistrza gdzie nic się nie robiło tylko pobierało diety ..

z jakich kont księgowych PUK i Ciepłownia zasponsorowały imprezy? Niedawne podwyżki usług były uzasadnione wzrostem kosztów. Czy ten wzrost był mniejszy niż rzeczywiste koszty skoro stać zakład na sponsoring. Może należy jeszcze raz zweryfikować wysokość podwyżek. Dlaczego sponsorowanie boxu mają finansować płacący za ciepło do PECu i płacący za wywóz śmieci w PUKu. Ja zasadniczo nie lubię jak się kogoś bije w twarz.

Panie Cebeliński ma pan racje trzeba zlikwidować Dom Kultury bo nie dochodowy, Warmię deficytową i szkoły a z tych oszczędności dać prace nierobom .Mam pytanie czy ktoś z radnych znalazł się na liście sponsorów .

W poprzednich kadencjach miasto wspomogło powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu Pfleiderer wybudował zakład za ponad 80 milionów euro. Poza igrzyskami pod tym względem nic nowego się nie dzieje. Wysypisko, kocioł dla PEC-u, blok komunalny, drogi w części przemysłowej mista to wszystko projekty przygotowane w poprzedniej kadencji. Przyglądajmy się uważnie, jakie własne inwestycje podejmą władze w budżecie na 2012r.

Pan Cebeliński nigdy nie był w PiS-ie, proszę więc prymitywnej propagandy .

A gdzie zginęła wypowiedż o sesji naszego mundrego Jankowskiego . Nawet już nie ma archiwum

Myślę że trzeba by tu zapytać o sumę pieniędzy wydaną na Grajewską Izbę Historyczną i osiągane z niej zyski. Poprzedni burmistrz wydał ogromne pieniądze na wyremontowanie obiektu i jakoś nikt się nie burzył, Pan Cebeliński nie grzmiał. Czyżby to dlatego że poprzedni burmistrz mu nie przeszkadzał? Zysków nie przynosi ona żadnych, a jedynie ciągle trzeba wykładać na jej utrzymanie i jej pracowników duże pieniądze. To może zlikwidujmy tę Izbę? Skoro taki kryzys to niepotrzebne koszty trzeba minimalizować i nie jest to koszt jednorazowy ale ponoszony stale.

j-23 wejdź sobie na jego stronę to się dowiesz

Do Jana: Wszystkie muzea, domy kultury, galerie itp. instytucje w całej Polsce nie przynoszą zysków. Zlikwidujmy je wszystkie ! Urząd Miasta i cała administracja też nie przynosi zysków więc również powinna być zlikwidowana. Służba zdrowia - również do likwidacji. Idźmy na całość !!!

Do Jan - jeśli porównujesz Izbę Historyczną, placówkę kulturalno - oświatową do mordobicia na ringu to nie chce mi się z tobą gadać. /

Takie imprezy jak gala boksu należą się ludziom i tyle! miasto ma na to mieć kasę i wykładać, aby móc wyjść i się odprężyć na jakiejś imprezie.
Owszem jestem za inwestycjami, ale tak źle i tak nie dobrze....za chwile ktoś by napisał, że w mieście się nic nie dzieje!!! Cebeliński przeginasz

Panie Tomaszu - zawsze Pana popierałem! Niech Pan trzyma fason i do przodu.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.