Kraj

Budżet Policji na 2010 rok

7,8 % więcej na budżet podstawowy Policji, 10,5% więcej na wydatki rzeczowe – te pozytywne informacje wynikają z opublikowanego planu budżetu państwa na 2010 rok. Dodatkowo budżet naszej instytucji nadal korzystać będzie ze środków programu modernizacji Policji (352 mln zł) i środków unijnych (40 mln zł).

Do Sejmu RP wpłynął już rządowy projekt budżetu państwa na 2010 rok, w którym określono także projekt budżetu polskiej Policji. Opracowano go na podstawie planów finansowych dochodów i wydatków w następnym roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami budżet Policji na 2010 rok składa się trzech głównych elementów: budżetu podstawowego, budżetu Programu Modernizacji Policji i budżetu środków unijnych.

Na budżet podstawowy w 2010 roku zaplanowano 7 mld 495 mln zł, czyli o 7,8% więcej aniżeli w bieżącym roku (w 2009 r. - 6 mld 951 mln zł). Początkowo kwota planowanego budżetu podstawowego była niższa o 137 mln zł, jednak dzięki staraniom komendanta głównego Policji zwiększono ją tak, by dofinansować koszty utrzymania policyjnych systemów teleinformatycznych, koszty postępowań przygotowawczych, utrzymania obiektów policyjnych i opłat składek do organizacji międzynarodowych. Z tych pieniędzy zwiększony zostanie również fundusz operacyjny.

Struktura budżetu podstawowego Policji obejmuje przede wszystkim płace i pochodne, które stanowią 85% budżetu, wydatki rzeczowe (11% budżetu) oraz pozostałe wydatki na świadczenia i wydatki majątkowe.

Na płace i pochodne w projekcie budżetu na 2010 rok przeznaczono 6 mld 344 mln zł, czyli o 7,9% więcej aniżeli w bieżącym roku (2009 rok - 5 mld 876 mln zł). O 10,5% wyższe będzie dofinansowanie na wydatki rzeczowe. W 2009 roku było to 751 mln zł, zaś w 2010 będzie 829 mln zł.

Jeżeli chodzi o budżet Programu Modernizacji Policji, trzeba zaznaczyć, że środki z tego tytułu, które początkowo miały być wypłacone 2009 roku (1mld 349 mln zł) – bo to wtedy miał zakończyć się program modernizacji, zostały przesunięte na lata 2009-2011. Zatem na 2010 rok polska Policja ma zaplanowane wydatkowanie 352 ml zł z tego tytułu.

Rok 2010 to kolejny rok pozyskania także przez nas środków unijnych. 40 mln zł otrzyma komenda główna i komendy wojewódzkie Policji w ramach dofinansowania lub współfinansowania programów unijnych.

źródło – Komenda Główna Policji

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.