Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11300 wyświetleń

Budżet po I półroczu

Każde gospodarstwo domowe (podobnie jak instytucje, firmy czy państwo) ma swój budżet, a zatem pewne dochody jak np. wynagrodzenie za pracę, z których to dochodów może pokrywać swoje wydatki.
 
BUDŻET MIASTA GRAJEWO
Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej miasta. Budżet to taki dokument, w którym zapisuje się planowane dochody oraz wydatki miasta na dany rok kalendarzowy. W budżecie nie można zaplanować wydatków większych niż dochody. Jeżeli zaplanujemy wydatki wyższe od planowanych dochodów, to wtedy powstaje deficyt budżetowy (niedobór środków) i miasto musi szukać dodatkowych pieniędzy poprzez np. zaciągnięcie kredytów i pożyczek w banku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r.
Fragment budżetu

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Plan 2007r.

Wykonanie
za I półrocze

%

Podatek od posiadania psów

40,00

80,00

200%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

244 000,00

190 371,09

78,02%

Subwencja ogólna z budżetu państwa ...

9 865 958,00

6 071 360,00

61,54%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ....

225 000,00

120 000,00

53,33 %

Dochody z najmu i dzierżawy ( Kultura Fizyczna i Sport )

10 000,00

2 948,04

29,48%

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

300 000,00

15 278,80

5,09%

....

 ...

 ...

 

Ogółem

43 623 895,00

26 265 581,43

60,21%


SKĄD MIASTO BIERZE PIENIĄDZE ?
Powszechnie się uważa, że dochody pochodzą z podatków - i to jest prawda, ale częściowa.

DOCHODAMI MIASTA SĄ:

Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw i wolno nam je wydatkować na cele określone w ustawie o samorządzie gminnym. Wpływają one do kasy miejskiej od mieszkańców w formie podatków i opłat, a część otrzymujemy z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów.
Subwencje to środki pieniężne należne miastu z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określone cele. Miasto może je przeznaczyć zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać.
Dotacje celowe otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć i nie można ich wydać na inny cel niż przyznany, a niewykorzystane kwoty należy zwrócić.

Dochodami Miasta mogą być także:
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Informator podatkowy (.pdf)

e-Grajewo.pl

Budżet udostępniła - radna Joanna Kosielska

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (1)

Ta pozycja jest ciekawa
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 300 000,00 - planowanego dochodu
Nasze miasto zaplanowało sobie, kary dla ludności. :o)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.