Sport

Bieg „Szlakiem Tatarskim”

XV Bieg
„Szlakiem Tatarskim”
Prostki, 06 lipca 2013 r.

ORGANIZATORZY: Urząd Gminy w Prostkach, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Publiczne Gimnazjum w Prostkach, Mtb Ełk Prostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach, Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół.
Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Prostki mgr Bożena Bagan.

CEL IMPREZY:
1. Popularyzacja biegów jako najprosztszej formy ruchu i rekreacji fizycznej.
2. Upowszechnianie sportu na terenie gminy Prostki.
3. Ukazanie walorów historycznych i przyrodniczych gminy.
TERMIN I MIEJSCE:
1. 06. lipca 2013r.- sobota.
2. Prostki k. Ełku woj. warmińsko- mazurskie, malownicza znana z „Potopu”,  H. Sienkiewicza miejscowość – lasy, jeziora i rzeka.
3. Start honorowy- godz. 10.00 przy Gimnazjum w Prostkach ( ul. Szkolna).

DYSTANS:
10 km. : drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe ( ok. 2,5 km)- zakończenie Stadion Leśny w Prostkach.
PROGRAM MINUTOWY:
1. Godz. 7.30 – 9.30- przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie kart startowych.
2. Godz. 10.00- rozpoczęcie biegu.
3. Godz. 12.00- zakończenie imprezy, nagród rzeczowych.
(Teren przy Publicznym Gimnazjum w Prostkach).
WARUNKI UCZESTNICTWA: Do startu uprawnieni są: zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie      o starcie na własną odpowiedzialność. Liczba uczestników limitowana- 150.

KLASYFIKACJA I NAGRODY:
1. Nagradzane bedą miejsca I-III, przewidziane są nagrody rzeczowe:
a) kobiety (open),
b) mężczyźni do 40 lat,
c) mężczyźni powyżej 40 lat,
d) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie),
e) najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Prostki,
f) najstarszy uczestnik zawodów.
2. Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg.
3. Pierwszych 100 uczestników kończących bieg otrzyma pamiątkowe medale.
ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia zawodników będą odbywać się w dniu biegu tj. 06. lipca 2013 r.  w biurze obsługi zawodów, które mieścić się będzie w Publicznym Gimnazjum w Prostkach     (na holu) od godz. 7.30 do godz. 9.30.
SPRAWY RÓŻNE:
1. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
3. Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymają bezpłatny posiłek.
4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i sędziego głównego.
6. Na trasie zapewnia się wodę źródlaną.
7. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE: W dniach 06- 07 lipca 2013r. odbywają się Dni Prostek. Oprócz biegu „Szlakiem Tatarskim” są organizowane liczne atrakcje kulturowe i rekreacyjno- sportowe. Główną niedzielną atrakcją będzie rekonstrukcja Bitwy pod Prostkami z 1656r. z udziałem Chorągwi Zaciężnej Jacentego Ordowskiego z Gniewu.


Szczegółowy program imprezy na stronie Urzędu Gminy Prostki: www.prostki.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:
ORGANIZATORZY

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.