sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Barbara Ciszewska wyróżniona

Minister edukacji narodowej ogłosiła w br. konkurs "Szkoła obywateli” dla dyrektorów szkół o nagrodę im. Anny Radziwiłł.

Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych postaw służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Na poziomie wojewódzkim konkurs realizowano przez kuratoria oświaty we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz władzami samorządowymi. Komisja powołana przez KO w składzie obejmującym przedstawicieli: kuratorium oświaty, urzędu marszałkowskiego, regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli, regionalnych organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze edukacji, organizacji skupiających rodziców wyłoniła 3 laureatów etapu wojewódzkiego -  1 dyrektora szkoły podstawowej, 1 dyr. gimnazjum oraz 1 szkoły ponadgimnazjalnej.

W szranki w kategorii gimnazja stanęła Barbara Ciszewska dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Grajewie.

Uzyskała Ona pozytywną opinię i z powodzeniem przeszła etap wojewódzki, m.in. za kształtowanie postaw obywatelskich i tworzenie tradycji szkoły w oparciu o wartości patriotyczne, za współpracę szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym organizacjami pozarządowymi, oraz za aktywny i trwały udział szkoły w lokalnym życiu społecznym.

Teraz spośród 48 dyrektorów wybranych z terenu całej Polski kapituła konkursu wybierze laureatów pierwszego miejsca w każdej z kategorii odpowiadających etapom kształcenia.

W skład kapituły wejdą członkowie Rady Edukacji Narodowej, przedstawiciel rodziny Anny Radziwiłł i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Wyniki konkursu na poziomie centralnym zostaną ogłoszone na uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w końcówce roku. Laptop czy inne nagrody rzeczowe są jedynie dodatkiem do prestiżu i rozgłosu, jaki daje nie tylko szkole, ale i Grajewu, udział dyr. placówki PG 2 - B. Ciszewskiej - w rywalizacji już  na szczeblu ogólnopolskim.

Gratulujemy e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.