Kultura i rozrywka

Analizują problemy i uczucia

W marcu br. już po raz kolejny w grajewskich gimnazjach realizowane są programy profilaktyczne. Zajęcia pn. NOE ukazują możliwość pomocy i rozwiązania problemów alkoholowych, postępowania wobec osoby uzależnionej, stosowania tzw. "twardej miłości”. Młodzież ma możliwość dokonania diagnozy swojej rodziny, środowiska pod względem problemów z  uzależnieniem. Uczniowie w wieku gimnazjalnym w trakcie warsztatów zajmują się także swoimi uczuciami, emocjami związanymi z miłością młodzieńczą,  przeżywaniem ich i wyrażaniem, a także rozważaniem np. oczekiwań wobec partnera.

W szkołach podstawowych również prowadzi się działalność zapobiegawczą.
W klasach trzecich, podczas programu "Radość bez złości”, na zajęciach dzieci uczą się norm i asertywnych zachowań, zdobywają wiedzę na temat przemocy i agresji w szkole. Program profilaktyczny dla klasach szóstych nosi nazwę "Debata”. Dotyczy on problemów alkoholowych oraz narkotykowych. Podczas wspólnej pracy ukazywane są normatywne przekonania. Struktura programu oparta jest na ankiecie dotyczącej zachowań ryzykownych alkoholowych i narkotykowych oraz podejścia np. do spotkania oraz bezalkoholowego.

Wymienione projekty realizowane są corocznie w tych samych przedziałach wiekowych. System pozwala ukazać jakie zmiany następują w ryzykownych zachowaniach związanych z alkoholem, narkotykami, czy przemocy w szkole wśród młodzieży grajewskiej. Diagnoza taka umożliwia ustalenie np. przez dyrektorów szkół dalszych działań profilaktycznych.

Programy prowadzili Grażyna Rutkowska, Lech Gwiaździński i Andrzej Rakowski - fachowcy z Ośrodka Terapii i Uzależnień w Płocku. Działania tego typu mogą być realizowane dzięki środkom z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorem z ramienia UM jest B. Kochanowska.

fot. e-Grajewo.pl
(SP nr 1, PG nr 1)

wtorek, 6 czerwca 2023

SP1. Dzień Dziecka

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.