poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 10978 wyświetleń

Akcja "Czysta posesja.."

Z dniem 24 kwietnia 2006 r. rusza akcja "CZYSTA POSESJA TO MOJA POSESJA". Jest to program realizowany przez Straż Miejską w Grajewie w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo. Program ten ma na celu kontrolowanie i egzekwowanie od właścicieli, najemców bądź administratorów posesji lub budynków na terenie Miasta Grajewo obowiązku:
1.Utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2.Właściwego stanu sanitarnego na posesjach.
3.Wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
4.Właściwego postępowania z nieczystościami ciekłymi.
Powyższe zagadnienia uregulowane są w Uchwale Nr XXI/118/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Grajewo.
Na podstawie przepisów cytowanej Uchwały właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczystości, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość (posesję) w zarządzie, administracji lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami:


Zobowiązani są do:


- usuwania z nieruchomości odpadów komunalnych, gromadzonych w pojemnikach na odpady oraz gromadzonych osobno tj.: gruz, złom, zużyte opakowania, itp.,
- zabezpieczenia bezpośrednich dojazdów do budynków dla celów przeciwpożarowych,
- uprzątnięcia terenu w przypadku rozbiórki budynku,
- bieżącego utrzymania czystości i porządku na nieruchomości oraz dbania o jej estetyczny wygląd,
- zamiatania i oczyszczania utwardzonych części terenu oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości z zalegających zanieczyszczeń i opadłych liści,
- wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne i utrzymania ich w należytej czystości,
- wywozu odpadów komunalnych co najmniej raz w miesiącu przez podmioty do tego uprawnione względnie własnymi środkami transportu na składowisko odpadów w Koszarówce,
- pobierania, przechowywania i okazywania dowodów usunięcia odpadów osobom upoważnionym,
- opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba) w miarę potrzeb i w ilościach zbliżonych do zużycia wody pobieranej z wodociągów miejskich przez podmioty do tego uprawnione,
- pobierania, przechowywania i okazywania dowodów wywozu nieczystości ciekłych osobom upoważnionym.


Za niewykonanie powyższych obowiązków, przewidziane zostały kary porządkowe zawarte w Kodeksie Wykroczeń i Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Straż Miejska liczy na zrozumienie mieszkańców. Przestrzeganie zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach i ich otoczeniu przyczyniają się do estetycznego wyglądu Miasta. Nie jest to takie trudne. Potrzeba do tego dobrej woli, a jednocześnie uchroni to także Państwa przed stosowaniem sankcji karnych ze strony Straży Miejskiej. Na pewno przyjemniej jest przebywać w czystym i estetycznym miejscu. Nie będziemy się także wstydzić wobec gości przybywających do naszego miasta.
.
                                                                                                                                   Komendant Straży Miejskiej
                                                                                                                                         Wojciech  Formejster

poniedziałek, 24 czerwca 2024

19-letni kierowca spowodował poważny wypadek

poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wieści z KGW w Pieńczykowie

Komentarze (5)

Moja posesja galanto!!

to sprawdzimy

Czekam na sprawdzenie

proponuję, żeby straż miejska przespacerowała się około godz. 18.00 przez główne skrzyżowanie śmieci tam tyle że można się przewrócić bo prywatne posesje są raczej czyste natomiast te, które administruje UM - zgroza. Tak więc zanim zaczniemy karać może zajrzeć za swój kołnierz? Bo wiadomo ryba psuje się od głowy

Panie Burmistrzu czystość miasta to przede wszystkim czyste centrum nie tylko w świeta koscielne ale przez cały rok. Natomiast najbrudniejsze miejsca w Grajewie są zarzadzane przez UM, tylko pracownicy o tym nie wiedzą gdzie są ich tereny. Ponadto zrobienie płatnego wysypiska dla osób prywatnych spowodowało większe zanieczyszczenie okolicznych lasów. Słyszałem zaprzeczenie pracownika siedacego za biurkiem - wyjdź i sprawdź. Zobowiazanie
do posiadania pojemników to parodia. wielu wpływowych ludzi oraz pracowników UM posiada pojemniki, a nocą wynoszą do śmietników SML-W. Nie sprawdzajcie pojemników - sprawdzcie
d o w o d y o p ł a t miesięcznych za śmieci, a wogóle to w naszym biednym mieście Straż Miejska jest zbedna. Przycisnąc do pracy policje, ktora ukrywa się za "piekną" sprawozdawczością a tak naprawdę nic nie robi. z powżaniem W.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.