Konkurs

aktualizacja: 2021-05-06 19:50:07     nr wiadomości: 45587     przeczytano: 1197     Ilość komentarzy komentarze: 0

MIEJSKI KONKURS

BIBLIOTECZNO – INFORMATYCZNY

towarzyszący obchodom  

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek   ph. „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE” 

ORGANIZATORZY

    Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Grajewie

    Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie  

 

CELE KONKURSU

•   promocja biblioteki i jej zbiorów w środowisku miejskim i szkolnym jako miejsca przyjaznego uczniom w procesie edukacji i w czasie wolnym od nauki,  

•   integracja uczniów wokół biblioteki,

     rozwijanie postaw twórczych oraz uzdolnień literackich i informatycznych uczniów, 

•    rozwijanie estetyki i poczucia piękna.

 

UCZESTNICY 

    Uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych z terenu miasta Grajewo.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

    od 8 maja do 24 maja 2021 r.

 

ZADANIE KONKURSOWE 

  1. Ułóż hasło i wykonaj z nim ciekawy plakat z wykorzystaniem technologii komputerowych reklamujący bibliotekę jako organizatora imprez czytelniczych i jej zbiory: książki (papierowe, audiobooki, e-booki), czasopisma, płyty CD z muzyką i słuchowiskami, płyty DVD z filmami służącymi do celów edukacyjnych i rozrywkowych.

  2. Plakat w wersji elektronicznej zaopatrzony w informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, telefon, pełna nazwa szkoły, telefon należy przesłać e-mailem  do Organizatorów:   

bibliotekadla[email protected]   lub   [email protected]


 

WYŁONIENIE LAUREATÓW

  • Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatorów.

  • Kryteria oceny plakatów: oryginalność, poprawność językowa i wykorzystane narzędzia technologii informatyczno-komputerowych. 

    Autorzy najciekawszych plakatów zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V-VI i klasy VII- VIII. 

  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca maja 2021 r. na stronach internetowych Organizatorów: https://biblioteka.grajewo.pl/sp4.grajewo.com

 

PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

    Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatorów całość autorskich praw do  zgłoszonych prac konkursowych, którzy  zastrzegają sobie możliwość ich publikacji na stronach internetowych.  

    Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają u Organizatorów.

UWAGI KOŃCOWE

  • Prace nieopisane nie będą brane pod uwagę.

  • Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.


ZAPRASZAMY

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.