poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

„Czad i ogień. Obudź czujność”

5 stycznia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się spotkanie robocze poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz funkcyjni Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński, który powitał zaproszonych gości i przedstawił tematy, które zostaną omówione w dalszej części spotkania: kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z ubiegłorocznych środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 36 mln zł.

Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota. W prezentacji dotyczącej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” przedstawił dane statystyczne w zakresie liczby pożarów w budynkach mieszkalnych i liczbę osób poszkodowanych oraz jakie działania będą podejmowane w celu ograniczenia liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Szczególną uwagę zwrócono na niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców na temat toksycznego działania tlenku węgla na organizm ludzki oraz lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania ustalono, że w kampanię społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” w powiecie grajewskim będą zaangażowane wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych, służby i podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa. Pierwszy cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną zaplanowano na dzień 11 stycznia 2017 r.

W dalszej części spotkania kierownik sekcji kwatermistrzowsko – technicznej st. kpt. Daniel Lewczuk przedstawił szczegółową informację dotyczącą wielkości i zasad rozdziału środków finansowych z ubiegłorocznej dotacji MSWiA. W 2016 r. 11 jednostek OSP z terenu powiatu grajewskiego otrzymało dofinansowanie w łącznej wysokości 43.400 zł.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusz samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych mł. bryg. Dariusz Wierzbicki przekazał wszystkim zebranym ulotki informacyjne dotyczące trwającej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

kpt. Arkadiusz Lichota

 

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.