niedziela, 1 października 2023

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 11656 wyświetleń

8 mln zł zobowiązań miasta

Informacja skarbnika Urzędu Miasta odnośnie deficytu oraz kwoty zobowiązań miasta Grajewo na dzień 30.06.2006 r. przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta. 

Budżet Miasta na dzień 30.06.2006 r. zamknął się deficytem w wysokości „minus” 2 982 560, 79 zł, który wynika z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 20 094 835, 09 zł, a wykonanymi wydatkami w kwocie 23 077 395, 88 zł.

Deficyt został sfinansowany z kwoty 4 237 408, 89 wynikającej z rozliczenia planowanych przychodów i rozchodów.

Kwota zobowiązań miasta Grajewo na 30.06.2006 r. wynosi 8 366 527, 39 zł, w tym:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5 320 128, 70 zł,
2. pożyczka na prefiksowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) – 2 781 316, 37 zł,
3. wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług – 265 082, 32 zł


Adam Mazurek, e-Grajewo.pl

Komentarze (3)

Proszę uściślić rzeczywisty dług miasta. Są radni, którzy twierdzą, ze Grajewo tak naprawdę ma ponad 10 mln zł na "minusie".

jeszcze ze 2 miliony i może uwierze

o w mordę toć to prawie bankrut...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.