Wiadomości

8 mln z Ministerstwa na rozwój

 Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało województwu podlaskiemu na ten rok limit nieco ponad 8 milionów złotych na rozwijanie bazy sportowej. Ponieważ prawie połowa tej kwoty jest przeznaczona na kontynuację budów, rozpoczętych w poprzednich latach, na nowe inwestycje zostaje niespełna 4,4 mln zł.

Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia, któremu przewodniczył wicemarszałek Mieczysław Baszko, przyjął projekt podziału tych pieniędzy. Ponieważ niektórzy beneficjenci zawansowali budowy swoich obiektów bardziej, niż to wynikało z harmonogramów, otrzymają już w tym roku część pieniędzy, którą mieli dostać w przyszłym roku. Dotyczy to urzędów gmin w Nurcu Stacji i Gibach, starostw powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem i Mońkach oraz Yacht Clubu "Arcus".

Marszałkowie zaakceptowali ponadto wsparcie dziesięciu projektów nowo rozpoczynanych. Będą one realizowane przez urzędy gmin w Supraślu i Przytułach, urzędy miast w Zambrowie, Grajewie, Łomży, Nowogrodzie, Łapach, Suwałkach i Wysokiem Mazowieckiem.

Ostateczne decyzje w tej sprawie należą do radnych wojewódzkich, którzy zajmą się problemem podczas najbliższej sesji sejmiku. Zarząd Województwa podzielił prawie trzy miliony złotych na budowę obiektów służących rehabilitacji oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wśród beneficjentów są gminy Sokółka i Nurzec Stacja, ZOZ w Siemiatyczach, starostwa w Hajnówce, Mońkach, Augustowie i Grajewie.

Marszałkowie zaakceptowali wnioski sześciu ośrodków zajmujących się rehabilitacją o zakup sprzętu do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, który prowadzi program wyrównywania szans między regionami.

Zarząd Województwa skierował do realizacji 15 projektów, wyłonionych w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną, które zaproponowały działania w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny. Przeznaczył na to 40 tysięcy złotych. Zarząd ogłosił ponadto konkurs na rehabilitację osób niepełnosprawnych i przeznaczył na to prawie 200 tysięcy złotych z PFRON.  

Marszałkowie przyznali dwie dotacje szpitalom z budżetu województwa. Szpital wojewódzki w Łomży otrzyma 1.279.279 złotych na adaptacje pomieszczeń w związku z planowanym przeniesieniem oddziałów i przychodni ze szpitala zakaźnego. Szpital wojewódzki w Suwałkach dostanie ponad 173 tysiące złotych na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oddziałów: ginekologicznego, patologii ciąży i położnictwa, bloku porodowego, neonatologii, zakładu diagnostyki obrazowej.

Zarząd Województwa zaakceptował projekt wsparcia stypendialnego dla uzdolnionych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Obejmuje on lata 2013 i 2014.
Tą formą pomocy każdego roku objętych zostanie po 230 uczniów. Wydatki na ten cel wyniosą prawie 2,2 mln zł. Większość pieniędzy pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto marszałkowie przeznaczyli 20 tysięcy złotych na coroczne obchody św. Izydora Oracza, które zostaną zorganizowane 19 maja w Białymstoku - podają wrotapodlasia.pl

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.