środa, 17 kwietnia 2024

Kultura i rozrywka

  • 1 komentarzy
  • 17427 wyświetleń

50 lat Zespołu Szkół Specjalnych

15 czerwca 2012 r. w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość obchodów 50 - lecia istnienia Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

Po otwarciu piosenką pt. "Tak mówił Papież" wykonaną przez uczniów szkoły, odczyt wygłosił obecny dyrektor Jarosław Konopka. O przeszłości i teraźniejszości zebrani dowiedzieli się wiele oglądając prezentację multimedialną. Kolejnym punktem programu był występ podopiecznych ZSS, którzy pod okiem nauczycieli przedstawili etiudę muzyczno - ruchową pt. "Jak ptaki".

Na zakończenie, zaproszeni do wspólnego śpiewania goście, wykonywali razem piosenkę szkoły. Znalazły się wpisy w kronice, oglądano przygotowaną wystawę prac uczniów. Rozstanie odbywało się w sentymentalnej i wspomnieniowej atmosferze - pół wieku to spory fragment historii!

GALERIA ZDJĘĆ

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II jest szkołą publiczną, świadczącą usługi oświatowe uczniom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzicom i środowisku. Nauczycielom zależy przede wszystkim na wykształceniu u uczniów umiejętności niezbędnych do samodzielnego i kulturalnego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, w szczególności do:

  - podejmowania wysiłku w przezwyciężaniu własnej niepełnosprawności,
  - rozwijania talentów i zainteresowań,
  - współżycia i współpracowania z innymi ludźmi,
  - przestrzegania prawa i norm zwyczajowych,
  - zdobywania dalszej wiedzy i podejmowania pracy zawodowej.


Krótka historia budynku przy ulicy Ełckiej 11.


Osoby interesujące się historią Grajewa zapewne nieraz zastanawiały się i, w miarę możliwości, poszukiwały odpowiedzi na pytania związane z losami zabytkowego dziś budynku przy Ełckiej 11 (dawniej – Ełcka 13, a jeszcze wcześniej, bo w dwudziestoleciu międzywojennym – ul. Boguszewska), próbowały ustalić jego początki, przeznaczenie, odnaleźć ludzi, którzy w jakiś sposób kojarzą się z tym miejscem. O ile wielkiego problemu nie stanowi odtworzenie historii od roku 1961, tj. momentu, od którego należy liczyć istnienie Szkoły Podstawowej nr 3 (zalążka późniejszego Zespołu Szkół Specjalnych) do czasów nam współczesnych – jest dostępna kronika szkoły, wskazująca nierozerwalny od 50. lat związek pomiędzy szkołą specjalną, w środowisku kolokwialnie nazywaną "Trójką", a budynkiem "z wieżyczką", o tyle trudniej jednoznacznie przedstawić okoliczności powstania budynku. Ambicją autora było opracowanie szkicu, bo trudno nazwać ten tekst artykułem historycznym sensu stricte, którego celem jest w miarę dokładne przedstawienie historii kamienicy od momentu jej wybudowania do roku 1961. Trudności z precyzyjnym opisem wynikają z niewielkiej ilości źródeł pisanych, na podstawie których jednoznacznie dałoby się rozstrzygnąć istniejące wątpliwości, towarzyszące zapewne interesującym się tym epizodem historycznym, grajewianom.

Ustalenie takich ram czasowych wynikało z prozaicznej przyczyny – o okresie od roku 1961 dużo więcej można dowiedzieć się i powiedzieć. Kopalnią informacji są przecież nauczyciele – emeryci, a także czynni zawodowo pedagodzy. Do wglądu służy systematycznie uzupełniana kronika szkoły. Pewnym źródłem informacji, szczególnie z ostatnich dziesięciu lat życia placówki, będzie gazetka szkolna ,,Trójka” na 6” (,,Trójka” na „szóstkę”). Zupełnie nowoczesną, funkcjonującą od kilku lat, formą prezentacji szkoły jest strona internetowa - www.zs3.grajewo.net.pl. Dzięki tej różnorodności i dostępności dokładniej można opisać budynek i tętniące w nim życie szkoły, uchwycić zmiany, jakim podlegał zabytek, poddawany wielokrotnie remontom. Obserwować dzięki temu zmieniającą się szkołę. O ileż trudniej ustalić początki budynku… Spróbujmy...!

Czas powstania określa się mniej więcej na 1920 r. Piętrowy, wolnostojący budynek, służył pierwotnie jako dom mieszkalny. Usytuowany po wschodniej stronie ulicy Ełckiej w linii zabudowy, został wzniesiony na fundamencie z kamienia polnego, wzmocnionym zaprawą, a później otynkowanym. Za budulec służyły tzw. połówki cegły rozbiórkowej. Cały budynek następnie otynkowano. Ściany wewnętrzne były murowane z cegły, tynkowane i pobielone. Stropy w większości drewniane, belkowe, również tynkowane i pobielone 1. Budynek był w przeszłości ogrzewany piecami kaflowymi...(Jarosław Reut)Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Dyrektorem ZSS im. Jana Pawła II w Grajewie jest Jarosław Konopka, który funkcję tę pełni nieprzerwanie od 1991r. Stanowisko wicedyrektora pełni Dorota Jaśkowska.
W szkole pracuje 41 nauczycieli, w tym 7 zatrudniono w niepełnym wymiarze. Nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, logopedii, terapii pedagogicznej, resocjalizacji, surdopedagogiki, rehabilitacji i fizjoterapii, gimnastyki korekcyjnej oraz doradztwa zawodowego. Ponadto mają też odpowiednie przygotowanie w zakresie nauczania przedmiotowego. Wśród pedagogów są osoby przeszkolone do pracy metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, integracji sensorycznej oraz wybranymi metodami komunikacji alternatywnej.
Placówka zatrudnia 17 pracowników administracji i obsługi, w tym 8 osób w ramach prac interwencyjnych.

Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II systematycznie współpracuje z Wszechnicą Mazurską w Olecku, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach. Studenci i słuchacze tych placówek mają możliwość odbycia w szkole praktyk zawodowych. Uczestniczą ponadto w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli. Praktyki odbywają również studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku.
Najbardziej doświadczeni nauczyciele ZSS, jako doskonali praktycy, prowadzą zajęcia ze studentami wyższych uczelni.
Szkoła była organizatorem dwóch Powiatowych Konferencji Naukowych poświęconych Edukacji Językowej i Matematycznej Dzieci i Młodzieży.
Przy szkole działa ponadto Oddział Terenowy Towarzystwa Kultury Języka w Grajewie, który współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Od roku 2001 przy szkole działa stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą, które powstało z inicjatywy nauczycieli. Cele statutowe stowarzyszenia wpisują się w misję szkoły, toteż wspiera ona tę organizację w realizacji tych celów. Do najważniejszych, wspólnie podejmowanych przedsięwzięć, należą: festyny integracyjne, Festiwal Gorących Serc i Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Stowarzyszenie organizuje uczniom ZSS wyjazdy rekreacyjne oraz wypoczynek połączony z edukacją i terapią w ramach „zielonej szkoły”. Nauczyciele ‒ członkowie stowarzyszenia pracują w nim na zasadzie wolontariatu.
Od 2004 roku szkoła współpracuje również z organizacją pożytku publicznego Stowarzyszeniem Yacht Club „ARCUS” w Łomży. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli żeglarzy, uczniowie z powodzeniem uprawiają ten elitarny sport. Młodzież systematycznie wyjeżdża na biwaki, bierze udział w regatach integracyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W wakacje, w ramach wolontariatu, nauczyciele organizują uczniom turnusy żeglarskie, a w czasie ferii – zimowiska. Współpraca szkoły z Yacht Clubem „ARCUS” daje dzieciom także możliwość korzystania z hipoterapii, hydroterapii czy arteterapii. Wszystko to służy wielopłaszczyznowej rehabilitacji i rewalidacji uczniów ZSS.


Rozwój zainteresowań
Szkoła to nie tylko nauka, ale również możliwość rozwijania swoich zainteresowań, talentów, pasji. W szkole działa Drużyna ZHP Nieprzetartego Szlaku „Biedronki”, koła: techniczne, informatyczne, Szkolne Koło PCK, kółko teatralne.
Odbywają się też zajęcia sportowe, a nasi sportsmeni zdobywali i zdobywają czołowe miejsca na takich imprezach jak: Bieg Solny w Ciechocinku, Olimpiada Specjalna w Łomży, regaty żeglarskie.
Utalentowani muzycznie mogą na co dzień doskonalić swoje zdolności. Uczniowie prezentowali swoje talenty m.in. na Festiwalu Małych Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy, Festiwalu „Złota Nutka” w Suwałkach, Festiwalu Gorących Serc, Przeglądzie Piosenki Turystycznej w Białymstoku, Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Folklorystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, Festynie Integracyjnym „Żyjmy razem”, Regionalnym Konkursie Muzycznym w Hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Ekumenicznym Konkursie Kolęd w Białymstoku.

Rozwój infrastruktury
Ostatnie dwudziestolecie to systematyczny rozwój
infrastruktury szkoły.
Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie
należy:
- założenie instalacji centralnego ogrzewania, 
- wymiana pokrycia dachowego,
- odnowienie sal lekcyjnych i wymiana mebli,
- budowa placu zabaw dla dzieci,
- wymiana okien i drzwi,
- założenie monitoringu,
- montaż instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej,
- wymiana ogrodzenia posesji szkolnej,
- utworzenie pracowni multimedialnej
- wyposażenie gabinetów w sprzęt do terapii specjalistycznych,
- budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich,
- utworzenie „sali poznawania świata”
- wyposażonej w sprzęt interaktywny.
(Magdalena Urszula Sagun, Anna Wronowska, Joanna Kozłowska)

(źródło: "Trójka na 6", szkolna gazetka; wyd. specjalne)

wtorek, 16 kwietnia 2024

Kolejny sukces "Jedynki"

Komentarze (1)

No piękne są te prace uczniów.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.