Wiadomości

300 tys. zł dofinansowania dla jednej z grajewskich fundacji

Stworzenie inkubatora społeczno-technologicznego oraz Cyfrowego Klubu Seniora - na te działania Zarządowi FUNDACJI "MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE" udało się pozyskać gigantyczne dofinansowania.

 

• Pierwszym i zarazem bardzo ważnym projektem jest pilotaż stworzenia inkubatora społeczno-technologicznego na terenie powiatu grajewskiego.
Naczelnym zamiarem ma być połączenie współpracy dwóch środowisk: programistycznych oraz wolontariackich. Przedstawiciele pasjonatów informatyki stworzą narzędzia informatyczne potrzebne do pracy dla wolontariuszy, a wolontariusze dzięki danym aplikacjom oraz
oprogramowaniu będą mieli ułatwioną pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa. W ramach obowiązywania projektu zostały zostały przeprowadzone następujące działania:

- Warsztaty technologiczne: Kursy, które miałaby umożliwić propagowanie oraz rozwój umiejętności IT w szczególności poznanie umiejętności pasjonatów programowania zaproszonych do współpracy oraz określenie konkretnego zapotrzebowania na dane aplikacje oraz oprogramowanie. Naczelnym zadaniem tego działania będzie popularyzacja nauki programowania, wytypowanie najlepiej obiecujących osób, które będą miały szansę uczestniczenia w zajęciach nauki programowania oraz pogłębienia wiedzy z zaawansowanej informatyki.

- Warsztaty obywatelskie dla osób starszych zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Z naszych rozmów z lokalnymi działaczami oraz wieloletniego doświadczenia wiemy, że osoby starsze zrzeszone w lokalnych NGO nie mają zbyt wielu możliwości do podniesienia swoich
kompetencji i networkingu. Ten kurs miałby im to umożliwić poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu działalności w sektorze pozarządowym jak przemawianie publiczne, podstawy prawa, zarządzanie projektami, rozliczanie projektów, pozyskiwanie finansowania,
nawiązywanie kontaktów z lokalnymi JST oraz innymi podmiotami- twierdzi Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu.


Trzecim etapem działania będzie stworzenie wspólnych zespołów informatyczno-społecznych dzięki którym wnioskodawca zamierza walczyć z problemami lokalnymi typu nielegalne wysypiska, nagminne łamanie praw ruchu drogowego, zmierzenie się z problemami zgłaszanymi
przez lokalnych mieszkańców, miejsca których dostępność architektoniczna utrudnia dostęp do budynków użyteczności publicznej.

 

Projekt "Ciągły rozwój - stworzenie inkubatora społeczno-technologicznego na terenie powiatu grajewskiego (pilotaż)" uzyskał dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł w ramach konkursu "Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - Wsparcie Integracji Międzypokoleniowej" Ministerstwa Edukacji i Nauki.

• Drugim i bardzo istotnym elementem jest możliwość stworzenia Cyfrowego Klubu Seniora w Grajewie. Dotacja w wysokości 20 tys. zł pozwoli na zakup potrzebnego sprzętu komputerowego aby jeszcze bardziej urozmaicić naukę obsługi komputera i Internetu dla osób
starszych oraz pomóc w codziennych obowiązkach z wykorzystywaniem współczesnej technologii.

 

Projekt "Wsparcie działań z zakresu organizacji szkoleń dla osób starszych z terenu powiatu grajewskiego" uzyskał dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. "Cyfrowe Kluby Seniora" organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.


- Pozyskane dofinansowanie jest bardzo poważnym wsparciem finansowym w działalności Fundacji jak i zachęceniem do dalszej pracy na rzecz rozwoju lokalnej oferty edukacyjnej. Zarazem jest to dobitny przykład, iż warto organizować nawet najbardziej innowacyjne działania w celu rozwoju lokalnej nauki oraz edukacji. Obecne efekty prowadzonych działań są bardzo obiecujące, w naszym przypadku konkretne działania są traktowane jako pilotaże i Zarząd obecnie poszukuje środków finansowych na kontynuację określonych działań, które już przynoszą konkretne zyski - przekonuje Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Fundacji.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.