niedziela, 14 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11816 wyświetleń

Zostanie u nas wiele mln zł

 Już niebawem w Urzędzie Miejskim w Grajewie nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Biom Sp. z o.o. a firmą ABM SOLID S.A. z Tarnowa na realizację Kontraktu K - 9 obejmującego projekt i roboty budowlane Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo w ramach Projektu "Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”. Firma została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego a oferowana cena kontraktowa wynosi 20 237 543,01 zł brutto.

Kontrakt K - 9 obejmuje m.in. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę, roboty budowlane polegające na budowie sortowni odpadów zmieszanych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki, kompostowni, budynku socjalno - sanitarnego, magazynu na odpady problemowe i niebezpieczne. W Kontrakcie przewidziano również pełne wyposażenie Zakładu w nowoczesny sprzęt  niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Zgodnie z umową firma ma przekazać do użytkowania Zakład Zagospodarowania Odpadów do dnia  31.12.2012r.

KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:
Projekt Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II obejmuje swym zasięgiem ok. 158 tys. mieszkańców. Projekt jest realizowany na terenie 19 gmin (Miasto Augustów, Gmina Augustów  Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin, Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola, Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Rajgród) będących członkami Związku Komunalnego Biebrza.

Głównym założeniem projektu jest ujednolicenie i standaryzacja gospodarki odpadami. Wdrożenie przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakość środowiska naturalnego, standardu życia mieszkańców oraz zmniejszenia stopy bezrobocia.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
  • budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO)w Koszarówce gm. Grajewo, które obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie starym stanowić będzie główny ośrodek zagospodarowania odpadów
  • budowę  3 stacji przeładunkowych w Dąbrowie Białostockiej, Mońkach i Augustowie, których zadaniem będzie poprawa efektywności transportu odpadów na obszarze projektu, umożliwiającej zmniejszenie kosztów transportu z obszarów odległych oraz zwiększenie stopnia zagęszczenia przewożonych odpadów  
  • doposażeniu i modernizacji składowiska w Dąbrowie Białostockiej 
  • doposażeniu Sortowni w Dolistowie Starym


fot. archiwum e-Grajewo.pl


Komentarze (4)

co my będziemy z tymi śmieciami z tych gmin robili?

Po co topić pieniądze w Dolistowie skoro sortownia ma być w ZZO w Koszarówce. Ten sztuczny twór ( w Dolistowie ) powinien ulec zamknięciu wraz z uruchomieniem sortowni w Koszarówce.

urząd miasta chyba, nie miejski?

Nie mając obwodnic siemieci z 19 gmin bedą jeździć przez nasze miasto. Dlaczego nie pomyślano o tym przy tej inwestycji ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.