poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 8778 wyświetleń

Zmiany w budżecie 2005

UCHWAŁA NR XXIX/172/05 RADY MIASTA GRAJEWO
z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2005 rok.

Po dokonanych zmianach :
1) Plan dochodów wynosi ogółem 37 486 914,42 zł
2) Plan wydatków wynosi ogółem 43 096 642,20 zł


Objaśnienie zmian w budżecie :

1. Rozwiązanie rezerwy w kwocie 37 000,00 zł z przeznaczeniem:
- na sfinansowanie remontu studzienek kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
usytuowanych na ul. Ełckiej w kwocie 20 000,00 zł,
- na pomoc materialna o charakterze socjalnym na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do
dnia 30 czerwca 2005 r. w kwocie 10 000,00 zł jest to niezbędna, a także minimalna
kwota wkładu własnego,
- na zakup alkomatu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

2. W wyniku analizy budżetu wystąpią oszczędności w kwocie 50 000,00 zł, które przeznacza
się na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w ul. Wojska
Polskiego 37.

3. Przesuniecie środków w kwocie 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
budynku B w Szkole Podstawowej Nr 4” polegającej na budowie wejścia, pozwoli na pełne
zabezpieczenie finansowe zadania i rozpoczęcie procedury przetargowej.
Przesunięte środki pochodzą z inwestycji pn. „Modernizacja MDK” w kwocie 60 000,00 zł
(oszczędności w wyniku niższej kwoty z przetargu) są to środki z kredytu z 2004 roku,
którego wykorzystanie nastąpi do końca 2005 roku. Następne 60 000,00 zł przenosi się z poz.
remontów w Gimnazjum Publicznym Nr 2, które będą wykonane w ramach inwestycji pn.
„Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

4. Przesuniecie kwoty 60 000,00 zł z zadania pn. „Budowa nawierzchni jezdni
w ul. Wyspiańskiego” na nowe zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Wyspiańskiego”, które należy wprowadzić do budżetu 2005 roku.
Budowę nawierzchni jezdni w ul. Wyspiańskiego należy poprzedzić wykonaniem sieci
kanalizacyjno – deszczowej. W/w kwota pozwoli na częściowe zabezpieczenie potrzebnych
na ten cel środków.

5. Dokonuje się przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Sadowej” kwotę 2 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu
gospodarowania odpadami w mieście Grajewo” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
odsetek od kredytu (zadanie nie zostało zakończone).

Foto: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/172/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 maja 2005 r.

e-Grajewo.pl

Komentarze (2)

A CO ZTĄ RÓŻNICĄ MIĘDZY WADATKAMI A DOCHODAMI TJ. 5,5 MILIONA ZŁOTYCH, KTO BĘDZIE SPŁACAŁ TO ZADŁUŻENIE. NASTĘPNY SAMORZĄD ZAPEWNE. CI CO WYDAJĄ WIĘCEJ NIŻ POTRAFIĄ ZAROBIĆ NIE NADAJĄ SIĘ DO GOSPODAROWANIA NASZYMI JAK BY NIE BYŁO PIENIĘDZMI.

Do Jara. Spłacać to możemy ja ty i jeszcze kilku naiwniaków. "Gospodarujących" to akurat będzie stać na wybudowanie się w mniej zadłużonej, gospodarnej miejscowości.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.