Wiadomości

Zmiana na stanowisku dyrektora ZS w Niećkowie

W życiu każdego człowieka w pewnym momencie przychodzi czas na zmiany.


Taki czas nadszedł dla Dyrektora Zespołu Szkół w Niećkowie Pana Dariusza Koniecko, który podjął decyzję o rezygnacji z piastowanej funkcji. Dyrektor Dariusz Koniecko z powodzeniem zarządzał szkołą od 2010 roku, czyli przez 11 lat.

 

Przez ten czas zrealizował wiele projektów i przedsięwzięć, do których należą:

 

  • budowa boiska wielofunkcyjnego,
  • budowa łącznika miedzy dwoma budynkami dydaktycznymi,
  • wymiana parkietu na sali gimnastycznej,
  • zamontowanie monitoringu na terenie szkoły,
  • przeprowadzenie całkowitego remontu stołówki internackiej,
  • wyremontowanie wszystkich pokoi w internacie oraz łazienek,
  • remont korytarzy, większości sal lekcyjnych w obu budynkach dydaktycznych szkole oraz łazienek,
  • wyremontowanie schodów do zabytkowego dworu położonego na terenie szkoły,
  • doposażenie każdej z klas w rzutniki lub monitory interaktywne,
  • ogrodzenie terenu szkoły.


Skala realizowanych działań pokazuje jak prężny i aktywny był do Dyrektor. Człowiek mega pracowity, który rozpoczynał swój dzień pracy jako pierwszy w szkole i często kończył go jako ostatni, kiedy szkolny zgiełk dawno zamilkł. Odpowiedzialny za los szkoły wizjoner i kreator innowacyjnych przedsięwzięć, do których można zaliczyć  powołanie w 2017 roku Policyjnej Klasy Mundurowej, funkcjonującej do dnia dzisiejszego i odnoszącej  liczne sukcesy. Na co dzień człowiek otwarty i życzliwy dla ludzi. Przykład rzeczywistego autorytetu, a nie takiego, który wynika tylko i wyłącznie ze służbowej hierarchii.

 

Podczas apelu słowa uznania pod adresem Dyrektora popłynęły od Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Grzegorza Jaczyńskiego, który na tą uroczystość przybył ze swoim zastępcą Panem Wojciechem Dylewskim. Panowie również przekazali Dyrektorowi grawerton. Nie zabrakował serdecznych podziękowań oraz grawertonu od wszystkich pracowników szkoły, którą tak skutecznie kierował w ostatnich latach Dyrektor Koniecko. Swoje uznanie Dyrektorowi wyrazili również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, kadeci Policyjnej Klasy Mundurowej oraz uczniowie należący do Szkolnego Zespołu Ludowego “KŁOSEK”.

 

Funkcję dyrektora szkoły powierzono Pani  mgr Bożenie Sokołowskiej, dotychczasowej wicedyrektor. 

 

 

 

ZS w Niećkowie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.