czwartek, 28 października 2021

Sport

Zmagania sportowe 2009/10

Zmagania sportowe 2009/10

Współzawodnictwo sportowe w powiecie grajewskim prowadzone było na szczeblu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt, chłopców i łącznej. Do klasyfikacji końcowej doliczone zostały punkty zdobyte we  współzawodnictwie wojewódzkim.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
W roku szkolnym 2009/2010 program współzawodnictwa Szkól ponadgimnazjalnych obejmował 9 dyscyplin sportowych. W ramach realizacji współzawodnictwa sportowego Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przeprowadził 12  zawodów powiatowych.

W klasyfikacji Szkół Ponadgimnazjalnych

- V miejsce  Zespół Szkół nr 1 w Grajewie - Dyrektor – Grzegorz Curyło
- IV miejsce w klasyfikacji łącznej, IV miejsce w klasyfikacji dziewcząt, III miejsce w klasyfikacji chłopców zajął Zespół Szkół w Szczuczynie – Dyrektor – Anna Jagusz
  nauczyciele: Mirosław Sadowski, Janusz Wróblewski


- III miejsce  w klasyfikacji łącznej, II miejsce w klasyfikacji dziewcząt i IV miejsce w klasyfikacji chłopców zajął Zespół Szkół w Niećkowie – Dyrektor Artur Kuczyński
 nauczyciele: Ewa Hanc, Artur Ciepliński, Jacek Wierzbicki, Robert Wysocki
  

- II miejsce w klasyfikacji łącznej, III miejsce w klasyfikacji dziewcząt i II miejsce w klasyfikacji chłopców zajął Zespół Szkół w Wojewodzinie – Dyrektor – Zdzislawa Choynowska
nauczyciele: Krzysztof Wencek, Piotr Manuro, Łukasz Choynowski

- I miejsce w klasyfikacji łącznej, I miejsce w klasyfikacji dziewcząt, I miejsce w klasyfikacji chłopców zajął Zespół Szkół nr 2 w Grajewie – Dyrektor –  Marzena Sulkowska
 nauczyciele Ryszard Borkowski, Paweł Obrycki, Wojciech Kowzon

 Na szczeblu Szkół Ponadgimnazjalnych  Zarząd PSZS postanowił wyróżnić nauczycieli Zespołu Szkół w Szczuczynie –  Mirosława Sadowskiego i Janusza Wróblewskiego za aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym szkół oraz wzorową organizację zawodów sportowych.


 W bieżącym roku szkolnym Powiatowy Szkolny Związek Sportowy postanowił uhonorować uczniów – Złotych medalistów finałów wojewódzkich i  wręczyć listy gratulacyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie – złotych medalistów Licealiady Województwa Podlaskiego w zawodach sportowo – obronnych ,, sprawni jak żołnierze”

  Renacie  Ladzińskiej
  Ewelinie Mroczkowskiej
  Katarzynie Święcińskiej
  Szymonowi Brzostowskiemu
  Marcinowi Zalewskiemu
  Adamowi Karwowskiemu

oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie – złotych medalistów  Licealiady Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych:
  Adamowi Więcławskiemu
  Adamowi Naruszewiczowi
  Damianowi Bućko
  Kamilowi Kozak
  Pawołowi Matysiewiczowi
  Michałowi Wiśniewskiemu
  Damianowi Kadyszewskiemu
  Dariuszowi Karwowskiemu
 Krzysztofowi Obryckiemu


Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół gimnazjalnych
 W roku szkolnym 2009/2010 program współzawodnictwa obejmował 11 dyscyplin sportowych. W ramach realizacji współzawodnictwa sportowego Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przeprowadził  20 zawodów powiatowych i 6  półfinałów województwa podlaskiego.

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych

 miejsca od 4 do 8 zajęły:

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Grajewie
Gimnazjum w Radziłowie
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Grajewie
Gimnazjum w Rajgrodzie i
Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie

III  miejsce w klasyfikacji łącznej, III miejsce w klasyfikacji dziewcząt i I miejsce w klasyfikacji chłopców zajęło Publiczne Gimnazjum nr 2 w Grajewie – Dyrektor – Barbara Ciszewska
 nauczyciele: Małgorzata Dąbkowska, Agnieszka Łuba,  Piotr Wierzbicki, Artur Kłos, Przemysław Dąbkowski
 panią Dyrektor i nauczycieli proszę o wystąpienie,


 II miejsce w klasyfikacji łącznej , II miejsce w klasyfikacji dziewcząt i II miejsce w klasyfikacji chłopców zajęło Gimnazjum w Danówku – Dyrektor – Jolanta Surażyńska
nauczyciele: Iwona Gutowska, Przemysław Krukowski, Marcin Karwowski


I miejsce  w klasyfikacji łącznej, I miejsce w klasyfikacji dziewcząt i III miejsce w klasyfikacji chłopców zajęło Gimnazjum w Wąsoszu – Dyrektor – Jacek Jaworowski,
 nauczyciel – Andrzej Jaworowski


 Na szczeblu Szkół Gimnazjalnych Zarząd PSZS postanowił wyróżnić nauczyciela Gimnazjum w Danówku   –  Marcina Karwowskiego za bardzo dobrą  pracę z młodzieżą oraz  aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym szkół i Marka Duchnowskiego nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 1 w Grajewie – za wzorową organizację zawodów sportowych w szkołach gimnazjalnych


  W bieżącym roku szkolnym Powiatowy Szkolny Związek Sportowy postanowił uhonorować uczniów – Złotych medalistów finałów wojewódzkich i  wręczyć listy gratulacyjne dla uczniów Gimnazjów – złotych medalistów Gimnazjady województwa Podlaskiego:
-  Gimnazjum w Wąsoszu
Agnieszce Godlewskiej – mistrzyni i rekordzistce województwa podlaskiego w chodzie sportowym
Beacie Trzonkowskiej – mistrzyni województwa podlaskiego w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem
- Gimnazjum w Danówku – mistrzyniom województwa podlaskiego w sztafetowych i indywidualnych biegach przełajowych
 Magdalenie Wernoch
 Annie Łowczykowskiej
 Agnieszce Kalinowskiej
 Paulinie Goliczewskiej
 Anecie Gałeckiej
 Ewelinie Kliś
 Ewelinie Truszkowskiej
 Karolinie Borawskiej
 Agnieszce Pruszkowskiej
 Marcie Lubińskiej
 Monice Olechowskiej
 Karolinie Modzelewskiej


Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie – mistrzowie Województwa podlaskiego w Sztafetowych Biegach przełajowych:
 Krystiana Babul
 Dariusza Bieńkowskiego
 Pawła Dąbkowskiego
 Adriana Kierznowskiego
 Konrada Kolator
 Adama Krymskiego
 Adama Kuczyńskiego
 Rafała Łagunę
 Krystiana Obryckiego
 Kamila Zyskowskiego
 
 
 W roku szkolnym 2009/2010 we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych startowało 22 szkoły, program współzawodnictwa obejmował 13 dyscyplin sportowych. W ramach realizacji współzawodnictwa sportowego Powiatowy Szkolny Związek Sportowy przeprowadził  19 zawodów powiatowych, 12 półfinałów  i 2 finały województwa podlaskiego.

W klasyfikacji Szkół Podstawowych

miejsca od 7 do 22 zajęły:
Szkoła Podstawowa w Wierzbowie
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej
Szkoła Podstawowa w Niecikach
Szkoła Podstawowa w Sulewie Kownatach
Szkoła Podstawowa w Bełdzie
Szkoła Podstawowa w Białaszewie
Szkoła Podstawowa w Radziłowie
Szkoła Podstawowa w Ławsku
Szkoła Podstawowa w Mścichach
Szkoła Podstawowa w Słuczu
Szkoła Podstawowa w Karczewie
Szkoła Podstawowa w Kędziorowie
Szkoła Podstawowa w Kramarzewie
Szkoła Podstawowa w Żebrach 
 

- VI miejsce w klasyfikacji łącznej, 10 miejsce w klasyfikacji dziewcząt i V miejsce w klasyfikacji chłopców zajęła  Szkoła Podstawowa w Rudzie  - Dyrektor –  Henryk Chrzanowski
nauczyciel: Lech Żabiński
- V miejsce  w klasyfikacji łącznej, IV miejsce w klasyfikacji dziewcząt i 10 w klasyfikacji chłopców zajęła Szkoła Podstawowa w Wąsoszu – Dyrektor  – Renata Karwowska
nauczyciele – Zdzisława Borawska i Karol Tuzinowski
IV miejsce w klasyfikacji łącznej, 9 miejsce w klasyfikacji dziewcząt i IV miejsce w klasyfikacji chłopców zajęła  Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie – Dyrektor – Arkadiusz Klimaszewski
nauczyciele : Marianna Klimaszewska i Jan Modzelewski

III miejsce w klasyfikacji łącznej, III miejsce w klasyfikacji dziewcząt, II miejsce w klasyfikacji chłopców zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie -  Dyrektor – Halina Muryjas Rząsa
nauczyciele: Anna Formejster, Iwona Sypytkowska, Bożena Kuligowska, Zbiniew Łajewski, Tomasz Babul, Wiesław Jerulank

II miejsce w klasyfiacji łącznej, II miejsce w klasyfikacji dziewcząt i I miejsce w klasyfikacji chłopców zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie – Dyrektor – Urszula Mazurek
nauczyciele: Jolanta Bieńkowska, Dorota Organek, Adam Cudny

I miejsce w klasyfikacji łącznej, I miejsce w klasyfikacji dziewcząt i III miejsce w klasyfikacji chłopców zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie – Dyrektor Dariusz Latarowski
nauczyciele: Regina Sulewska, Norbert Szulc

 

 Na szczeblu Szkół Podstawowych Zarząd PSZS postanowił wyróżnić nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Niecikach – Panią Zofię Surawską  za bardzo dobrą  pracę i aktywne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych

  W bieżącym roku szkolnym Powiatowy Szkolny Związek Sportowy postanowił uhonorować uczniów – Złotych medalistów finałów wojewódzkich i  wręczyć listy gratulacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie -  złotych medalistek Igrzysk Województwa Podlaskiego w unihokeju i piłce nożnej - Finalistek  Ogólnopolskich Igrzysk w Unihokeju  – gdzie zajęły VIII miejsce:
 Patrycji Chodkowskiej
 Karolinie Gładkowskiej,
 Dorocie Fadrowskiej
 Emilii Jankowskiej
 Karinie Konopka
 Dominice Włodkowskiej
 Dalili Dif
 Emilii Danowskiej
 Julii Wojciechowskiej
 Klaudii Nowickiej
 Julii Sosnowskiej
 Natalii Gładkowskiej
 oraz Marcina Makowskiego – mistrza województwa podlaskiego w pchnięciu kulą
 Sebastiana Gbur – ucznia Szkoły Podstawowej w Rydzewie – mistrza województwa podlaskiego w biegu na 60 m
 Jakuba Strzelczyka – ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie – mistrza województwa podlaskiego w biegu na 200 m
 Marcina Zawadzkiego – ucznia Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie – mistrza województwa podlaskiego w rzucie oszczepem


Nagrodzono nauczycieli, którzy odnieśli największe sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu województwa.

1. Pana Edwarda Dolezińskiego – nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie – I miejsce chłopców i I miejsce dziewcząt w Finale Licealiady Województwa Podlaskiego w Zawodach Sportowo –Obronnych ,, Sprawni jak żołnierze”
2.Pana Ryszarda Borkowskiego - nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie – I miejsce chłopców w Finale Licealiady Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach przełajowych; 
3. Pana Krzysztofa Wencek - nauczyciela Zespołu Szkół w Wojewodzinie –  III miejsce chłopców w Finale Licealiady Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych;
4. Panią Iwonę Gutowską – nauczycielkę Gimnazjum w Danówku -  I miejsce dziewcząt w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych
5. Pana Przemysława Krukowskiego - nauczyciela Gimnazjum w Danówku - I miejsce dziewcząt w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Indywidualnych  Biegach Przełajowych
6. Pana Przemysława Dąbkowskiego – nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie I miejsce chłopców w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych
7. Pana Andrzeja Jaworowskiego - nauczyciela Gimnazjum w Wąsoszu - III miejsce dziewcząt w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych
8. Pana Jacka Jaworowskiego – nauczyciela Gimnazjum w Wąsoszu - III miejsce dziewcząt w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych
9. Pana Artura Kłosa - nauczyciela Publicznego Gimnazjum nr 2 w Grajewie - III miejsce chłopców w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Tenisie Stołowym
10. Pana Marka Hanca – nauczyciela Gimnazjum Publicznego w Szczuczynie – II miejsce dziewcząt w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Szachach, III miejsce chłopców w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Strzelectwie sportowym,
11. Panią Reginę Sulewską - nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr1 w Grajewie – I miejsce dziewcząt w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w Unihokeju, I miejsce dziewcząt w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej, III miejsce dziewcząt w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w Sztafetowych biegach Przełajowych,  
12. Pana Norberta Szulca - nauczyciela Szkoły Podstawowej nr1 w Grajewie – II miejsce chłopców w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w Unihokeju
13. Pana Adama Cudnego – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie – III miejsce  w  Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w unihokeju chłopców.

      
 

Wyróżnionym  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Regina Sulewska oraz Portal e-Grajewo.pl

 

 

 

Wideo cz. 2

 

 

czwartek, 28 października 2021

WARMIA - ORZEŁ (sobota 11:00)

wtorek, 26 października 2021

HATTRICK Białystok - WARMIA MOSIR Grajewo 0:2

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.