sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

Ziemia dla ... ludu (Prostki)

Poprzedni wójt nie pomógł mieszkańcom

- O możliwościach dofinansowania remontów infrastruktury przy przejęciu terenów popegeerowskich informowaliśmy poprzedniego wójta i sekretarza, lecz ich to nie interesowało, a pieniędzy wtedy było dużo – mówi Antoni Paulo, administrator Gospodarstwa Skarbu Państwa w Ełku. – Wasza władza przespała ten temat, ale to już nie nasza wina. Gmina Prostki spóźniła się co najmniej o dwa lata z przejęciem terenów od agencji i dlatego dostanie mniej pieniędzy na zagospodarowanie przejmowanych terenów. Mieszkańców dawnych PGR-ów pozostawiono samym sobie i te sprawy nie pachniały władzom gminy zbyt ładnie, bo do tych wsi żeby pomóc ludziom trzeba wciąż dokładać. Teraz mieszkańcy dostaną również pieniądze ale będą one dużo mniejsze niż mogły być kiedyś.

Ziemia dla wsi
Od wielu lat Agencja Nieruchomości Rolnych proponuje przejęcie przez gminę mienia we wsiach popegeerowskich do niej należącego lecz użytkowanego przez gminę i jej mieszkańców. Chodzi tu drogi, zdewastowane boiska, lokale po świetlicach, mieszkania i inne tym podobne nieruchomości, które jeszcze są w jej posiadaniu.
- - Trzeba również pomyśleć o młodzieży we wsiach-  dodaje Antoni Paulo. – Za te pieniądze coś dla nich zorganizować, aby ich czymś zająć, niż wciąż remontować zniszczone przystanki autobusowe.
Propozycja agencji jest o tyle korzystna, że agencja przekaże te tereny gminie nieodpłatnie. Prawdopodobnie będą też możliwości pozyskania od agencji pieniędzy na ich uporządkowanie i utrzymanie. Do tego roku władze gminy Prostki nie odpowiadały na przedstawiane propozycje i możliwości. Dopiero po wyborach, nowa wójt, porządkując bałagan w gminie postanowiła skorzystać z kończących się już możliwości.
- Sołtysom wsi popegeerowskich zaproponowałam 18 stycznia o godzinie 10 spotkanie – mówi Bożena Bagan. - Na nim w otwartej dyskusji wypowiadali się oni na temat przejęcia terenów użytkowanych przez mieszkańców wsi na ich rzecz. Szczególnie zainteresowała wszystkich możliwość dofinansowania np.: budowy wiejskich świetlic.Rząd może wyrolować wieś
Rząd planuje ustawą przekazać tereny należące dawniej do Państwowych Gospodarstw Rolnych na rzecz gmin. Wtedy z mocy prawa Agencja Nieruchomości Rolnych nie dołoży do remontów lokali i dróg ani grosza. Teraz jeszcze gminie, która przejmie tereny, agencja da pieniądze na doprowadzenie do porządku przejmowanych nieruchomości. Zebrani mieszkańcy i sołtysi okolicznych wsi wypowiadali się o znanych sobie działkach niezagospodarowanych, lecz wszyscy zgodzili się z Zygmuntem Kotarskim,  emerytowanym pracownikiem gminy zaproszonym na spotkanie.
- Wiele lat pracowałem w terenie i na terenach wsi dawniej pegeerowskich również i znam je dobrze – mówi Zygmunt Kotarski. – Wiem, że na niektórych terenach są takie drogi zaznaczone na mapach, których w rzeczywistości nie ma. Uważam, że trzeba by pojechać w teren i zrobić analizę takich przypadków oraz zinwentaryzować te tereny. Niektóre po prostu sprzedać ludziom.

Wójt Bożena Bagan ustaliła termin do 28 lutego na zinwentaryzowanie tych terenów i przystąpienie do przejmowania.

fot.Janek Kalbarczyk

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.