Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 13768 wyświetleń

Zebranie członków SMLW

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie zawiadomiła swoich członków, że Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w następujących terminach:

I część – członkowie zamieszkali na os. Centrum – 22 marca 2010 r. (poniedziałek)
II część - członkowie zamieszkali na os. 1000-lecia i Broniewskiego oraz członkowie oczekujący – 23 marca 2010 r. (wtorek)
III część - członkowie zamieszkali na os. Południe nr 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56 - 24 marca 2010 r. (środa)
IV część - członkowie zamieszkali na os. Południe nr 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 28a, 28b, 29, 30, 31, 32a, 60, 60a, 61, 62, 65, 66 – 25 marca 2010 r. (czwartek)


Świetlica Spółdzielni na os. Południe 36, godz. 17.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokółu Kolegium wraz z protokółami z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z kwietnia 2009 roku.
5. Wybór Komisji:
· Uchwał i Wniosków
· Skrutacyjnej
6. Złożenie sprawozdań:
- Zarządu Spółdzielni z jej działalności za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym
- z realizacji Uchwał i wniosków przyjętych na poprzednich częściach Walnego Zgromadzenia
- z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009
7. Przedstawienie programu działania Spółdzielni na 2010 rok.
8. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej SMLW w Grajewie.
9. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2010.
10. Wniosek Zarządu w sprawie zbycia części działek na Os. Południe na rzecz gminy Miasta
Grajewo i innych użytkowników.
11. Wybór delegata na Zjazd Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał w przedmiocie omawianych spraw w punktach 6-11.
14. Zamknięcie obrad.
Informuje się, że materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia łącznie z projektami Uchwał są do wglądu w biurze Spółdzielni. Członków zaprasza się do wzięcia udziału w zebraniu.

piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

piątek, 19 kwietnia 2024

S61 Guty-Szczuczyn zderzenie 2 tirów

Komentarze (4)

to dlatego nie roznosza za co

już roznoszą.dzisiaj wrzucali do skrzynek na listy

.LUDZIE NA ZEBRANIE CO SIŁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nic dziwnego,ze do skrzynki.w tym roku niedopłaty sa kosmiczne.chyba na premie brakowało!!!!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.