sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

Zastawiono MDF Sp. z o.o.

Pfleiderer Grajewo S.A. poinformował o ustanowieniu zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Pfleiderer MDF Sp. z o.o., spółki zależnej Grajewa.

Zastaw ustanowiony został na rzecz PKO BP do najwyższej sumy zabezpieczenia 83,163 mln zł tytułem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu linii kredytowej w kwocie 57 mln zł otwartej na podstawie umowy kredytowej zawartej w sierpniu 2007 r. pomiędzy Pfleiderer MDF Sp. z o.o. a PKO BP i jest konsekwencją jej przedłużenia do 30.06.2013.

Na tych samych aktywach istnieje również ustanowiony wcześniej zastaw dotyczący kredytu inwestycyjnego z dnia 15.01.2007 na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.  Wartość przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych Pfleiderer MDF Sp. z o.o. wynosi 410,674 mln zł.

 

Cel ustanowienia zastawu

W razie niemożności zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika, PKO BP ma prawo do sprzedaży rzeczy objętej zastawem w trybie egzekucji sądowej i zaspokojenia się z uzyskanej sumy. Ponadto, wierzyciel ma pierwszeństwo do zaspokojenia się z rzeczy zabezpieczonej zastawem przed innymi wierzycielami (pod warunkiem, że nie mają oni także ustanowionego wcześniej zastawu na tej samej rzeczy).

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.