sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Zaprzysiężenie burmistrza

Adam Kiełczewski jest od dzisiaj oficjalnie nowym burmistrzem Grajewa. Uroczyste ślubowanie złożył podczas sesji w poniedziałek 13 grudnia 2010 roku.

Adam Kiełczewski w II turze wyborów zdobył o 26 głosów więcej od kontrkandydata, dotychczasowego burmistrza Krzysztofa Waszkiewicza. Nowy burmistrz będzie sprawować tę funkcję po raz pierwszy. Podczas poniedziałkowej sesji radni ustalili wynagrodzenia nowemu burmistrzowi Miasta .

Na krótko przed rozpoczęciem obrad sala grajewskiego Urzędu Miasta szczelnie wypełniła się radnymi, pracownikami urzędu, przedstawicielami podległych jednostek, oraz mieszkańcami Grajewa


W związku z wyborem w dn. 5 grudnia 2010 roku na burmistrza miasta Grajewo p. A. Kiełczewskiego i złożeniem ślubowania ustalono wynagrodzenie według zasad:
-    wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5000 zł miesięcznie,
-    dodatek funkcyjny w kwocie 1400 zł miesięcznie,
-    dodatek specjalny (20 % łącznie od wyn. zasadn. i dod. funkc.) w kwocie 1280 zł miesięcznie.

Ponadto burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują również: dodatek za wieloletnią pracę (tzw. Stażowe) – będzie ustalony po dostarczeniu świadectw pracy, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Pracowniczy status burmistrza jako pracownika samorządowego reguluje Ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. O Pracownikach Samorządowych, Kodeks Pracy i inne powszechnie obowiązujące przepisy Prawa pracy.

 

fot.e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.