sobota, 21 maja 2022

Kultura i rozrywka

Zaprojektuj Park Central

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół działających na terenie Grajewa do udziału w konkursie.REGULAMIN KONKURSU BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO
PT.: "ZAPROJEKTUJ PARK CENTRAL W GRAJEWIE"

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Grajewo
Sprawy organizacyjne konkursu prowadzi Referat Strategii Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Grajewo, pokój nr 19, ul. Strażacka 6 A, 19-200 Grajewo, tel. 86 273 0838.

2. Warunki uczestnictwa:
I.Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia projektu Parku Central w Grajewie. Technika prac jest dowolna.
II.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół działających na terenie Grajewa.
III.Referat Strategii Rozwoju i Promocji przyjmuje do oceny tylko podpisane projekty, zawierajace następujące dane:

- imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły,
- w przypadku nieletnich - pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie o treści: "Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka (jego zdjęcia, imienia i nazwiska) na portalu Urzędu Miasta Grajewo www.grajewo.pl oraz w "Gazecie Grajewskiej"

- w przypadku osób pełnoletnich - pisemne oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku (zdjęcia, imienia i nazwiska) na portalu Urzędu Miasta Grajewo www.grajewo.pl oraz w "Gazecie Grajewskiej"

3. Etapy konkursu:
a)Dyrektorzy szkół wyznaczają w swoich placówkach osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu w danej szkole.
b)Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu w danej szkole mają za zadanie - we współpracy z wychowawcami lub nauczycielami plastyki - wyłonić 10 najlepszych projektów wykonanych przez uczniów danej szkoły.
c)szkoły przekazują najlepsze projekty do Referatu Strategii Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Grajewo, pokój nr 19, ul. Strażacka 6 A, 19-200 Grajewo w terminie do 14 kwietnia 2011 r.

4. Nagrody:
I. Autorzy wszystkich zgłoszonych do Referatu projektów zostaną nagrodzeni gadżetami promocyjnymi Grajewa.

II. Projekty będą oceniane w trzech kategoriach:
pierwsza - szkoły podstawowe
druga - szkoły gimnazjalne
trzecia - szkoły ponadgimnazjalne

III.Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach dodatkowo otrzymają nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo, którą jest multimedialna niespodzianka.

5. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Burmistrz Grajewa Adam Kiełczewski

 

środa, 18 maja 2022

Koncert z okazji Dnia Matki

środa, 18 maja 2022

Wieści z SP nr 1

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.