piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Zanim wyjedziesz, pamietaj!

Program prewencyjny "Twoje życie Twój wybór"
JESTEŚ PEŁNOLETNIA?
CHCESZ PRACOWAĆ ZA GRANICĄ?
PAMIĘTAJ!


Zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe:1.

 1. Sprawdź czy pośrednik oferujący zatrudnienie za granicą posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa pracy::
  - wykaz upoważnionych agencji pośrednictwa pracy oferujących pracę za granicą znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy: www.praca.gov.pl ; Znajdziesz tam też informacje o regionie (kraju), do którego chcesz wyjechać do pracy za granicą
  - informacje na temat zagranicznych firm i agencji pośrednictwa pracy uzyskasz u doradców EURES w wojewódzkich urzędach pracy.
 2. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z proponowanymi warunkami pracy. Upewnij się, że dobrze rozumiesz treść umowy;
 3. Informacje o warunkach życia i pracy kraju, do którego zamierzasz wyjechać, znajdziesz na stronie internetowej EURES: www.europa.eu.int./eures :
 4. Adresy polskich placówek konsularnych na terenie innych krajów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych : www.msz.gov.pl ;

Zanim wyjedziesz, pamiętaj!

 1. Dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne potrzebne do podjęcia pracy dokumenty , np. zaświadczenia potwierdzające Twoje zawodowe kwalifikacje)
 2. Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia za granicą)
 3. Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zbierzesz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię
 4. Zostaw adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszaj w pojedynkę)
 5. Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi ( osobami którym ufasz), np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje itp.

Zabierz ze sobą:

 1. Adres i numer telefonu najbliższego konsulatu w kraju do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc
 2. Słownik lub rozmówki – jeśli nie jesteś pewna swoich umiejętności językowych
 3. Numer telefonu Poland direct z kraju do którego jedziesz. Za minimalną opłatą będziesz mogła zatelefonować do Polski, o ile osoba do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka mówi po polsku
 4. Właściwy formularz (otrzymasz go w siedzibie NFZ), potwierdzający, że jesteś ubezpieczona – w razie choroby NFZ pokryje koszty Twojego leczenia.

Informacji na temat zatrudnienia za granicą udzielają:

           1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, tel.(85)749-72-00
           2. Oddział Terenowy WUP w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, tel.(86)216-77-77
           3. Oddział Terenowy WUP w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B,tel.(87)566-66-01

Pamiętaj !!

 • Jeśli wyjedziesz do kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, możesz przekroczyć granicę na podstawie dowodu osobistego (starego lub nowego). Jeśli jednak jedziesz do kraju niezrzeszonego w Unii – wtedy potrzebny jest paszport.
 • Twoje dokumenty (paszport, dowód osobisty) należą do Ciebie.
  Nikt nie ma prawa ci ich odebrać.
 • Jednak jeśli stracisz dokumenty, masz takie samo prawo do skorzystania pomocy polskiego konsulatu, Policji czy służb socjalnych
 • Jeśli ktoś cię krzywdzi (np. bije, szantażuje, zmusza do czegoś)To nie jest Twoja wina!

Ty jesteś ofiarą przestępstwa i potrzebujesz pomocy.
Winien jest sprawca – powinien być ukarany.

Zawsze możesz liczyć na pomoc ze strony:

Policji:
1. w kraju tel 997
za granicą i z telefonów komórkowych tel. 112 – numer alarmowy służb ratunkowych obowiązujący w krajach Unii Europejskiej

1. w krajuza granicą i z telefonów komórkowych – numer alarmowy służb ratunkowych obowiązujący w krajach Unii Europejskiej
LA STRADAfundacja przeciwko handlowi kobietami

Telefon zaufania: +48 22 628 99 99
poniedziałek 15.00-19.00 (porady prawne)
wtorek 9.00-21.00
środa 14.00 – 20.00 (dyżur w języku rosyjskim)

skrzynka pocztowa 5
PL 00-956 Warszawa 10
fax: +48 22 622 19 85
e-mail: strada@pol.pl

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.