poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

Zalesienie od nowa

Od 1 września b.r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na zalesianie gruntów rolnych w ramach działania nr 5, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma ono na celu powiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie gruntów rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, zwiększenie stabilności obszarów leśnych poprzez ich defragmentację oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla.Dofinansowanie w postaci:

· jednorazowego wsparcia na zalesienie jako zryczałtowanej płatności na 1 ha zalesionego gruntu,

· premii pielęgnacyjnej przez 5 lat z tytułu utrzymania uprawy,

· premii zalesieniowej przez 20 lat z tytułu utraconych dochodów z rolnictwa

otrzymają właściciele gruntów rolnych zakwalifikowanych w ewidencji do: gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, sadów, którzy do końca grudnia 2004r. lub w terminie od 1 czerwca do 15 lipca lat następnych, złożą stosowne wnioski w biurach powiatowych Agencji.W związku z wejściem w życie nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych, rolnicy ubiegający się o uzyskanie płatności powinni:

· posiadać m. in. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których położone są działki rolne przeznaczone do zalesienia lub zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

· posiadać aktualny plan zalesieniowy sporządzony przez miejscowego nadleśniczego,

· spełniać warunki określone stosownym Rozporządzeniem Rady Ministrów.Bliższe informacje o wysokości dopłat, jak również na temat potrzebnych dokumentów można znaleźć we wszystkich biurach powiatowych Agencji na terenie całego kraju.Justyna Jaszczyńska

Biuro Powiatowe ARiMR w Grajewie.

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.