Kultura i rozrywka

Zabawki w "Radosnej szkole"


W dniu 4 listopada do Szkoły Podstawowej w Rydzewie dotarła pierwsza transza zabawek i pomocy naukowych do Sali zabaw organizowanej w ramach projektu „Radosna Szkoła” realizowanego przez MEN.

Radości przez cały dzień było mnóstwo. Oczywistym stało się, że największym zainteresowaniem będą cieszyły się nowe zabawki.

Sławomir Obrycki
SP w Rydzewie
 Rząd przyjął program „Radosna szkoła”, zakładający wsparcie dla szkół na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw

Rada Ministrów przyjęła program rządowy „Radosna szkoła”, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.
Aby zapewnić najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny, warto zadbać o to, aby szkoła podstawowa dobrze zaspokajała ich potrzeby ruchowe. Temu właśnie ma służyć program „Radosna szkoła”. Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.
Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw (obejmujące, między innymi, koszt zagospodarowania terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego).

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.