Wiadomości

XXXVIII Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Grajewo odbyła się w dniu  28 października   2009 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A   / nr 29/.

PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie XXXVIII  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXVII Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje  z realizacji uchwał podjętych na XXXVI Sesji  RM.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu,  11 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w postaci łóżek rehabilitacyjnych dla Zakładu Opiekuńczego-Leczniczego w Szczuczynie.

b) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu, 16 440 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz osoób Niepełnosprawnych w Grajewie.

c) zmian w budżecie miasta na 2009 rok
po dokonanych zmianach:
paln dochodów wynosi ogółem 51 729 720 zł
paln wydatków wynosi ogółem 55 650 459 zł

d) ustalenie 4 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami w 2010 roku,
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
f) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
7. Ocena gospodarki finansowej miasta za I półrocze 2009 roku  na podstawie:
a) wykonania budżetu miasta Grajewo,
b) kontroli Komisji Rewizyjnej RM ( przedstawienie wyników kontroli).
8. Ocena działalności spółek miejskich ( PUK, PEC, TBS) za rok 2008 i  I półrocze 2009 roku.
9. Ocena działalności zakładów budżetowych ( ZWiK i ZADM )za rok 2008 i za I półrocze 2009 roku.
10. Informacja o zadaniach realizowanych przez MOPS i podporządkowane mu jednostki w I półroczu 2009 roku.
11. Informacje o wynikach  analizy oświadczeń majątkowych za rok 2008 ( Wojewoda, Naczelnik Urzędu Skarbowego, Przewodniczący Rady Miasta, Burmistrz Miasta ).
12. Informacja o sposobie przedstawienia Radzie Miasta Raportu o Stanie Oświaty.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Wolne wnioski i informacje. 
16. Zamknięcie XXXVIII Sesji. 

poniedziałek, 26 września 2022

LXIV sesja Rady Powiatu (30.09)

poniedziałek, 26 września 2022

Ełk: zaginął Youssef Elhouil

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.