czwartek, 30 maja 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10263 wyświetleń

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2006 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie starosty grajewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu w 2005 r.
7. Informacja z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego w 2005 r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2006 r.,
b) w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku (42 tys.zł),
c) w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku (35 tys.zł),
d) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
e) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
f) w sprawie Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006,
g) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych powiatu grajewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2006 r.,
h) w sprawie zmiany Uchwały VII/36/99 Rady Powiatu w Grajewie z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Specjalnego w Grajewie,
i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/199/05 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 października 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia list stypendystów w ramach projektu pn. "Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego edycja 2005 r.",
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2006 r.,
k) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2006 r.,
l) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2006 r.,
m) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2006 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski

środa, 29 maja 2024

Latarnik wyborczy 2024

Komentarze (4)

No to powoli się trzeba rostać ze stołkami Panowie i Panie: Radni. Czas na nowe.

Napisałem tu komentarz - gdzie on jest?
Havana, Mińsk, Grajewo = Cenzura

Mojego też nie ma !Są osoby o wizerunek których dba cenzor!Ale czy to dobrze?

To nowa forma KOMUNY lub przynależności do PIS!!!! To jak w Mińsku lub Havanie - CENZURA nad rzeką Ełk. Straszne!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.