Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10104 wyświetleń

XXXVII sesja Rady Powiatu

 XXXVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego, odbyła się w dniu 27 października 2009 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Niećkowie, Niećkowo 63, gmina Szczuczyn. Sesja  miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o promocji powiatu grajewskiego, rozwoju turystyki i agroturystyki.
6. Informacja o sytuacji w oświacie w odniesieniu do szkół prowadzonych przez powiat grajewski.
7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń  majątkowych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2009 r.,
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30.06.2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2009 r. w Powiecie Grajewskim.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

 

(fot.e-Grajewo.pl)poniedziałek, 26 września 2022

LXIV sesja Rady Powiatu (30.09)

poniedziałek, 26 września 2022

Ełk: zaginął Youssef Elhouil

Komentarze (1)

A gdzie czas na nagrody

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.