poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

XXXVII sesja Rady Miasta

W dniu 22 września 2009 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A /nr 29/ odbędzie się XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Grajewo.

PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie XXXVII  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXVI Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XXXV Sesji RM.
6. Nowy rok szkolny 2009/2010 – stan przygotowania placówek oświatowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Poprawa dostępności do przemysłowej części m. Grajewo w sieci dróg krajowyc",
b) zmian w budżecie Miasta na 2009 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
d) przyjęcia programu inwestycji Miasta Grajewo. 
8. Sprawozdanie Straży Miejskiej za II kwartał 2009 roku.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie XXXVII Sesji.


Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Curyło

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.