poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

XXXIX sesja Rady Powiatu

Obrady sesji Rady Powiatu Grajewskiego, odbyły się w dniu 27 kwietnia 2006 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja  miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2005 r. na terenie powiatu grajewskiego:
a) Prokuratury Rejonowej w Grajewie,
b) Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2005 r.:
a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2005 r.,
c) przedstawienie opinii RIO,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, na rok 2006.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

e-Grajewo.pl

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.