poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

XXXIX sesja Rady Powiatu

 XXXIX sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbyła się w dniu 22 grudnia 2009 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o sytuacji Szpitala Ogólnego im. dr W. Ginela w Grajewie.
6. Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2009 r.,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grajewskiego na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2018” w okresie 1 stycznia 2007 - 31 grudnia 2008 r.,
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/228/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 października 2009 r.  w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2009 r. w powiecie grajewskim,
d) w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
e) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2010.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.


poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Ogłoszenie Szpitala Ogólnego w Grajewie

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Skrót meczu z WIGRAMI

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.