sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 9012 wyświetleń

XXXI Sesja Rady Miasta Grajewo

Uprzejmie zapraszam na  XXXI Zwyczajną Sesję Rady Miasta Grajewo, która odbędzie się w dniu   30 stycznia  2009 roku  ( piątek )   o godz. 9 . 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A / nr 29/.

Obrady sesji są jawne i dostępne dla obywateli.
PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie XXXI  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXX Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XXIX Sesji .
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią Teresę Wróblewską na Kierownika i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz Burmistrza Miasta Grajewo
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie
c) zmian w budżecie miasta na 2009 rok
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu  z dotychczasowymi  dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat
e) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
f) zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2009 rok,
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta  na 2009 rok
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Planowania i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta  na 2009 rok
j) zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na 2009 rok.
7. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Miasta za II półrocze 2008 roku.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie XXXI Sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Curyło

Komentarze (2)

Szanowna Rado, co planujecie zrobić pozytywnego w mieście emerytów i rencistów?

Napewno wybudują basen,wiadukt nad torami, zdejma ozdoby uliczne. Przydałoby się przed następnymi św.Bożego Narodzenia uzupełnić w nich żaróweczki,bo dużo ich jest już spalonych.A tak naprawdę wystarczy spojrzeć na porządek obrad. Miłego samopoczucia szanowni radni R.M.To już 3ci rok kadencji.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.