czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

XXXI sesja Rady Miasta

Uprzejmie informuję, że dnia 25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Zapytania i interpelacje radnych.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Podjęcie uchwał w sprawach:
-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
-przyjęcia Programu Rozwoju miasta Grajewo na lata 2016 – 2023;
-przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017 – 2024;
-określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
-zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych przy drogach gminnych;
-zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027;
-zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok;
-planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny na 2017 rok;
-planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego na 2017 rok;
-planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok;
-planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
-planu pracy Rady Miasta Grajewo na 2017 rok.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za okres 1 lipca 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie z pracy Rady Miasta za 2016 rok.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XXXI Sesji Rady Miasta.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.