Wiadomości

XXVII sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XXVII sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali klubowej internatu Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, gmina Grajewo. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 7. Podjęcie uchwał:

  a). w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020,
  b). w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2017,
  c). w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  d). w sprawie zmiany Uchwały XXII/112/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  e). w sprawie powołania powiatowej komisji ds. referendum wojewódzkiego w sprawie budowy 
  w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
 8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 9. Zamknięcie sesji.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
 
Stanisław Kossakowski

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.