niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10024 wyświetleń

XXVI sesja Rady Powiatu

 XXVI sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbyła się w dniu 23 stycznia 2008 r. (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2009 r.,
b) w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Szczuczynie,
c) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości,
d) w sprawie powierzenia Gminie Grajewo prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Budowa chodnika łączącego centrum wsi z budynkiem świetlicy wiejskiej w Boczkach – Świdrowo”,
e) w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych (DPS w Grajewie),
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2009 r.,
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2009 r.,
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2009 r.,
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.,
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2009 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.

Porządek Sesji został zrealizowany oraz rozszerzony o 4 uchwały "w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych":
         - w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie,
         - w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie,
         - w Zespole Szkół w Szczuczynie,
         - w Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż otrzymał telefoniczne zapewnienie z Komisji Heraldycznej przy MSWiA o terminie wydania opinii o projekcie herbu i flagi powiatu (wysłanych w maju 2008 r.!) w miesiącu lutym-marcu br.
Rada Powiatu przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej zakładający kontrole w jednostkach:
-Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie - I kw.2009 r.
-Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie - I kw.2009 r.
-ZOL w Szczuczynie - II kw.2009 r.
-Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie - II kw.2009 r.
-Szpital Ogólny w Grajewie - III kw.2009 r.
-Zespół Szkół w Szczuczynie - III kw.2009 r.
-Zespół Szkół w Wojewodzinie - III kw.2009 r.
-ZPOZ w Grajewie - IV kw.2009 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

niedziela, 26 czerwca 2022

Piknik w Radziłowie (26.06)

Komentarze (4)

Dotyczy podp.e) Może wreście się zmieni u nas finansowo dzięki Panu Staroście,gdyż mamy skandaliczne pobory .Pozdrowienia od pracowników dps

To zależy również od naszej Szanownej Pani Dyrektor jak podzieli między pracownikami datki-Datki gdyż nie liczymy na więcej jak zwykle jak 20 zł - 40.

A Tak !!! Fakt jak podzieli o ile będzie miała z czego podzielić jeśli od 20 do 40 zł To oczywiste ,a wypłata dalej będzie około 1000 zł nie więcej.Cały czas jesteśmy do tyłu.

Ciekawe jakie zaszeregowanie nastąpiło, gdyż nasza Pani Dyrektor nic nie wspomina ale to normalka .A może to niespodzianka ! ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.