Wiadomości

XXVI sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 29. listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie,  ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” w latach 2014-2015.

 6. Informacja o stanie ochrony środowiska na terenie powiatu grajewskiego w 2015 r.

 7. Prezentacja „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023”.

 8. Interpelacje radnych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 10. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016,
  b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019,
  c) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016-2023”,
  d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela
  i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg,
  e) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11.   Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 12. Zamknięcie sesji.  

 
 Przewodniczący
 Rady Powiatu Grajewskiego

 Stanisław Kossakowski
 

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Zabytkowe auta w piątek w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.