wtorek, 28 czerwca 2022

Wiadomości

XXV sesja Rady Gminy

W dniu 17 - go grudnia b.r. /środa/  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 odbyły się obrady XXV – tej sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12 listopada 2008 roku.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Opinia Rady Gminy na temat wyznaczonych obszarów – społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – na podstawie pisma Nadleśnictwa Rajgród w Tamie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Grajewo na 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.


Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty
Zdjęcia  laureatów  konkursu "Przyjaciel Środowiska" ( foto 1,2,3,4,5)

Wyniki
SP Białaszewo, SP Ruda i SP Wierzbowo zebrały łącznie 41.997 sztuk butelek typu PET.
Szkoła Podstawowa w Białaszewie – 12.683 sztuki ogółem
1 miejsce – Maciorowski Damian - 5877 sztuk
2 miejsce - Modzelewska Natalia - 3080 sztuk

Szkoła Podstawowa w Rudzie – 12.909 sztuk ogółem
1 miejsce - Szymkiewicz Krzysztof – 12.270 sztuk
2 miejsce – Krupa Mateusz – 639 sztuk

Szkoła Podstawowa w Wierzbowie – 16.405 sztuk ogółem
1 miejsce – Drozdowski Mateusz – 6910 sztuk
2 miejsce – Purwin Żaneta – 5169 sztuk
więcej na www.gminagrajewo.pl
                                                                   

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.