niedziela, 16 stycznia 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 8404 wyświetleń

XVII sesja Rady Powiatu

Obrady XVII sesji Rady Powiatu Grajewskiegoodbędą się w dniu 21 kwietnia 2008 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2007 r.:
a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2007 r.,
c) przedstawienie opinii RIO,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Grajewskim na lata 2008-2013”,
b) w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski,
c) w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Grajewskiego na lata 2007-2013,
d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2008 roku w powiecie grajewskim,
e) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2008 r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.  


      Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

     Stanisław Kossakowski

                             

 

Komentarze (4)

"Obrady XVII sesji Rady Powiatu"- przecież to "masło maślane"! Wg słownika "sesja", to tyle, co "posiedzenie, obrady, narada jakiegoś zgromadzenia ", również "okres czasu, na który parlament lub sąd bywa wzywany". Co na to urzędnicy, zarówno Powiatu, jak i naszego Miasta, którzy "puszczają w świat" ogłoszenia z takimi błędami językowymi?! Czy przewodniczący Rady Miasta, który z wykształcenia jest polonistą, nie widzi, że podpisuje porządek "obrad sesji"? A może nie czyta, co podpisuje?


Ja myślę, że pan Kossakowski jest poetą- natomiast pozostali to jego wielbiciele.

"Złej tanecznicy zawadza i rąbek przy spódnicy"... Uważam, że sesja nie musi oznaczać obrad: 1) sesja naukowa (wykłady), 2) sądowa (przeprowadzanie dowodów), 3) egzaminacyjna (zdawanie egzaminu) itp.
No i właśnie "obrady", gdzie dopiero oznacza posiedzenie...

"Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego (...) Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad..." - Art.15 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z poźń.zm.).

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.