Wiadomości

XVII sesja Rady Powiatu

XVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 r. (czwartek)  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B.
Sesja  miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego – rozwój turystyki i agroturystyki.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032,
c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. w powiecie grajewskim,
d) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032,
e) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2012.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
          


poniedziałek, 15 sierpnia 2022

MTB - to duże wyzwanie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.