UWAGA

środa, 17 sierpnia 2022

Wiadomości

XV sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XV sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2011 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2011 r.,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2011-2032,
c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. w powiecie grajewskim,
d) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
          

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.