sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

XV- lecie SWISON

Obchody XV lecia istnienia SWISON i X lecia działalności WTZ

10 lutego 2011 r. Grajewo  po uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w kościele p.w. MBNP miejscowa społeczność oraz goście odbyli spotkanie z okazji XV-lecia założenia Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz  X-lecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.

         Gratulacje na ręce prezes SWISON Anny Zielińskiej , oraz kierownik WTZ Marty Gutowskiej składali uczestnicy Warsztatu, członkowie stowarzyszenia, współpracownicy, przyjaciele oraz przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. Wśród znakomitych gości znaleźli się: Pan Jarosław Zieliński- poseł na Sejm RP, pan Mieczysław Bagiński- przewodniczący Semiku Wojewódzkiego, pani Grażyna Bogdańska- przedstawiciel PFRON o. podlaski, pani Monika Marczuk- przewodnicząca podlaskiej jednostki Towarzystwa Pomocy głucho-niewidomym, pani Anita Nietupska- koordynatorka na makroregion wschodni TPG, pani Anna Pawłowska- pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych przy prezydencie Białegostoku, pani Agnieszka Szóstko- przewodnicząca podlaskiego okręgu niewidomych PZPN, pani Helena Bonifatium- przewodnicząca Uniwersytetu III wieku z Białegostoku, pan Jarosław Augustowski- Starosta Powiatu Grajewskiego, pan Adam Kiełczewski- burmistrz Miasta Grajewo, pan Robert Ziemkiewicz- Wójt Gminy Radziłów, pani Bożena Zakrzewska- dyrektor PUP w Grajewie, pani Anna Świderska- kierownik PCPR w Grajewie, pani Leokadia Szymanowska- kierownik GOPS w Gminie Grajewo, oraz wielu innych przedstawicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z województwa podlaskiego.
    Sama Prezes Zarządu SWISON przedstawiając historię powstania i działalności, także dziękowała wszystkim za wieloletnią współpracę, serce i działania, dzięki którym możliwe było istnienie i podejmowanie wielu przedsięwzięć Stowarzyszenia i Warsztatów Terapii w Grajewie.
28.12.1995 r. pięcioosobowa grupa niepełnosprawnych powołała Grupę Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Na Sesji Miasta Grajewa zostały przedłożone postulaty dotyczące niepełnosprawnych mieszkańców miasta. 05.01.1996 r. miało miejsce pierwsze spotkanie władz miasta z osobami niepełnosprawnymi w lokalu Klubu Seniora na Os. Południe 35. Na spotkaniu tym otrzymano zgodę na zebrania w Klubie Seniora jeden raz w tygodniu. Zapadła również decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie rozpoczęto pracę nad statutem. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 21.03.1996 r. 09.04.1996 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Łomży pod nr 473 – otrzymało osobowość prawną. Następnie wybrano władze Stowarzyszenia, siedmioosobowy Zarząd, trzyosobową Komisję Rewizyjną oraz trzyosobowy Sąd Koleżeński. W tym czasie Stowarzyszenie liczyło 27 członków. Prezesem została wybrana Anna Zielińska - osoba niepełnosprawna z dużym bagażem doświadczeń życiowych. W dniach 5-7.06.1996 r. Stowarzyszenie wzięło udział w I Wystawie Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych w trakcie “Dni Grajewa- sprawni, ale inaczej”. 20.03.1997 r. Stowarzyszenie zorganizowało obchody Światowego Dnia Inwalidy w MDK w Grajewie. 07.04.1997 r. SWISON otrzymał lokal od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie na Os. Centrum38 A. We wrześniu 1997 r. osoby niepełnosprawne wzięły udział w IX Mini-Maratonie Integracyjnym “Bieg Solny” w Ciechocinku, gdzie zajęły czołowe lokaty w różnych kategoriach i zdobyły 13 nagród. W biegu udział brały dzieci niepełnosprawne z Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie, zawodowi biegacze z Klubu “Maratonka” w Grajewie oraz członkowie SWISON-u. W roku 1998 zapoczątkowano realizację projektu- Ośrodek Wsparcia Społecznego dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin. W dniach 20-22.06.1998 r. zorganizowano I Integracyjny Biwak nad Jez. Rajgrodzkim w Czarnejwsi, a organizatorem była młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych. We wrześniu 1998 r. członkowie SWISON ponownie wzięli udział w “Biegu Solnym” w Ciechocinku, zdobyli 12 nagród. W grudniu powstało z inicjatywy prezes A. Zielińskiej Koło Diabetyków w Grajewie.

    Na koniec 1998 r. SWISON otrzymał pierwsze godziwe wsparcie z ANIMEX-u i AVON-u, a także dotację z Fundacji im. Stefana Batorego. W 1999 r. SWISON wygrał grant od Fundacji SKN Holandia (27 tys. guldenów)- wyposażono za te środki Ośrodek Wsparcia Społecznego dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Funkcjonować zaczęło poradnictwo rodzinne, gdzie swoich porad udzielać zaczęli psycholog, pedagog i prawnik. W tym samym czasie “narodził się” nowy pomysł o utworzeniu Punktu Informacji o Prawach i Uprawnieniach Obywateli, który powstał 10.12.1999 r. Nawiązano współpracę z władzami Województwa Podlaskiego i podpisano porozumienie o współpracy.

    Przełom roku 1998/1999 to starania o utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie przy współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Grajewie. Jednocześnie podjęto prace nad wypracowaniem modelu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. Efektem tego było porozumienie o współpracy między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie SWISON- Biuro Porad Obywatelskich w Łomży. W 2000 r. nominowano A. Zielińską do nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich, wyróżnienie w Konkursie Pro Publico Bono. 30.10.2000 r. zawarto umowę z PFRON odnośnie utworzenia WTZ w Grajewie. 01.02.2001 r. uroczyście otwarto Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie, gdzie kierownictwo obejmuje Marta Gutowska. Rozpoczęto także realizację projektu dotyczącego Świetlicy Socjoterapeutycznej, która rozpoczęła swoją działalność 22.10.2001 r. przy współpracy z nauczycielami z Gimnazjum nr 2 w Grajewie.
    Na dzień obecny z  terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej korzysta ponad 33 podopiecznych z powiatu grajewskiego i 2 osoby z powiatu ełckiego. Dominują osoby z gmin: Grajewo, Rajgrodu, Szczuczyna, Wąsosza, Codziennie, przez kilka godzin niepełnosprawni przebywają razem, pracują, uczą się, bawią, przygotowują do życia w miarę samodzielnego. Tutaj otoczeni są miłością i troskliwą opieką, tutaj znaleźli swój "drugi dom".
    Głównym zadaniem placówki jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, która odbywa się pod fachowym okiem instruktorów terapii zajęciowej. - Pozwala im zdobyć odpowiednie wiadomości i umiejętności, potrzebne do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie.  Sama rehabilitacja prowadzona jest w siedmiu pracowniach: komputerowej, plastyczno-dekoratorskiej, krawiecko-dziewiarskiej, introligatorskiej, politechnicznej, rehabilitacyjnej, gospodarstwa domowego oraz muzykoterapii. Podopieczni WTZ biorą udział w licznych wycieczkach, imprezach integracyjnych, wyjeżdżają na turnusy żeglarskie. Efekt tych działań jest ogromny: dziesiątki nagród, dyplomów, wyróżnień
    Od wielu już lat placówka ta z powodzeniem wypełnia swoją misję świadczenia usług na rzecz osób najbardziej potrzebujących, otaczając ich pełną opieką, tworząc klimat zaufania i życzliwości.
Dziesięcioletni okres działalności placówki zweryfikował jej przydatność i potrzebę istnienia w środowisku lokalnym.Galeria zdjęć (84)


fot. e-Grajewo.pl

 Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.