wtorek, 28 marca 2023

Wiadomości

 • 2 komentarzy
 • 7640 wyświetleń

XLVI sesja Rady Miasta Grajewo


Burmistrz Miasta ogłasza, że 25. lutego 2014 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Grajewo VI kadencji.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje
   z realizacji uchwał.

  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Grajewo w 2013 roku.

  6. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania udziałów przez Miasto w spółkach prawa handlowego – spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

  7. Sprawozdanie z działalności Grajewskiej Izby Historycznej w 2013 roku.

  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;

   2. sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;

   3. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Grajewo na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa;

   4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014-2027;

   5. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok.

  9. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

  10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

  12. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta.

  13. Wolne wnioski i informacje.

  14. Zamknięcie XLVI sesji Rady Miasta.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

 


Komentarze (2)

a gdzie jest opublikowany budżet na 2014 ???

Co z ta dyrektor?...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.